Вільні електромагнітні коливання. Формула Томсона

Додано: 14 грудня 2022
Предмет: Фізика, 11 клас
Тест виконано: 689 разів
18 запитань
Запитання 1

Коливання, які відбуваються під дією внутрішніх сил системи і виникають після того, як систему виведено зі стану рівноваги називаються...

варіанти відповідей

вимушені

 вільні

автоколивання

гармонічні

Запитання 2

Оберіть рівняння гармонічних коливань

варіанти відповідей

 х = 10cos(0,2t-4)

x = 0,5tg(10t+3)

 x = 1,4sin(4t + 8)

x = 2t2 + 5t-1

x = lg(0,8t - 0,1)

Запитання 3

Період коливань позначається

варіанти відповідей

 λ

 ω

  Т

υ

t

Запитання 4

Як називається фізична величина, що дорівнює кількості повних коливань, які здійснюються за одиницю часу?

варіанти відповідей

 Період коливань

  Циклічна частота

  Частота коливань

  Фаза коливань

Запитання 5

Вкажіть одиниці вимірювання частоти коливань

варіанти відповідей

радіан

радіан на секунду

 герц

секунда

Запитання 6

Коливальний контур - це фізичний пристрій, який складається з...

варіанти відповідей

послідовно з′єднаних котушки та конденсатора

паралельно з′єднаних котушки та конденсатора

 послідовно з′єднаних резистора і котушки

  паралельно з′єднаних конденсатора і резистора

Запитання 7

Формула Томсона має вигляд:

варіанти відповідей
Запитання 8

Як зміниться період вільних електромагнітних коливань, якщо ємність конденсатора збільшити в 4 рази?

варіанти відповідей

Збільшиться в 4 рази

Зменшиться в 4 рази

 Збільшиться в 2 рази

Зменшиться в 2 рази

Запитання 9

Заряд на пластинах конденсатора ідеального коливального контуру

змінюється за законом q = 10−7 cos(4π∙106 t). Чому дорівнює циклічна частота коливань?

варіанти відповідей

10−7 1

4π 1

4π∙106 1

  2π∙103 1

Запитання 10

Заряд на пластинах конденсатора ідеального коливального контуру

змінюється за законом q = 10−7 cos(4π∙106 t). Чому дорівнює частота коливань?

варіанти відповідей

 106 Гц

 10-6 Гц

2∙ 106 Гц

 0,5∙106 Гц

Запитання 11

Заряд на пластинах конденсатора ідеального коливального контуру змінюється за законом q = 10−7 cos(4π∙106 t). Чому дорівнює амплітуда коливань заряду?

варіанти відповідей

 10-7 Кл

 107 Кл

4π∙106 Кл

106 Кл

Запитання 12

Коливання, які відбуваються в системі тільки під дією зовнішнього періодичного впливу називаються...

варіанти відповідей

вимушені

 вільні

автоколивання

гармонічні

Запитання 13

Незгасаючі коливання, які відбуваються внаслідок здатності системи самостійно регулювати надходження енергії від постійного джерела називаються...

варіанти відповідей

вимушені

 вільні

автоколивання

гармонічні

Запитання 14

Під час яких коливань може виникнути явище резонансу?

варіанти відповідей

вимушені

 вільні

автоколивання

гармонічні

всі відповіді правильні

Запитання 15

Вільні коливання є

варіанти відповідей

згасаючими

незгасаючими

згасаючими або незгасаючими, в залежності від початкових умов

Запитання 16

За наведеним на рисунку графіком залежності сили струму у коливальному контурі від часу визначте амплітуду, період і частоту коливань

варіанти відповідей

4А, 0,02с, 50Гц

8А, 0,02с, 50Гц

4А, 0,01с, 100Гц

8А, 0,01с, 100Гц

Запитання 17

Коливальний контур складається з конденсатора ємністю 1,6мкФ і котушки з індуктивністю 1мГн. Знайти період і частоту коливань у цьому контурі

варіанти відповідей

0,25мс, 4кГц

1,26мкс, 800кГц

0,2мс, 500Гц

2мс, 50Гц

Запитання 18

Яку ємність повинен мати конденсатор у коливальному контурі, що містить також котушку індуктивностю 4мкГн, що період віьних електромагнітних коливань у контурі дорівнював 2мкс?

варіанти відповідей

40нФ

25нФ

8нФ

12,5нФ

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест