Квантова оптика

Додано: 2 квітня 2022
Предмет: Фізика, 11 клас
Тест виконано: 180 разів
24 запитання
Запитання 1

Хто створив планетарну модель атома?

варіанти відповідей

Е.Резерфорд

Д.Томсон

Н.Бор

М.Планк

Запитання 2

Стан, у якому атоми, незважаючи на те, що електрони в них рухаються з прискоренням, можуть тривалий час міститися у станах, в яких вони не випромінюють, називається

варіанти відповідей

рівноваги

збудження

стаціонарний

газоподібний

Запитання 3

Явища, що відбуваються у макросвіті, вивчає

варіанти відповідей

класична фізика

релятивістська фізика

атомна фізика

астрофізика

Запитання 4

Припущення про те, що атоми випромінюють не безперервно, а порціями - квантами, висловив

варіанти відповідей

Н.Бор

Е.Резерфорд

М.Планк

А.Ейнштейн

Запитання 5

Частинки електромагнітного поля, з яких утворені кванти і які виявив А.Ейнштейн, називаються

варіанти відповідей

корпускули

фотони

атоми

електрони

Запитання 6

Чим фотон відрізняється від інших частинок речовини?

варіанти відповідей

він не має маси спокою

він не має заряду

він не рухається

він не має імпульсу

Запитання 7

Який вчений відкрив явище фотоефекту??


варіанти відповідей

М. Планк

Г. Герц

О. Столєтов

А. Ейнштейн

Запитання 8

Укажіть, що впливає на роботу виходу електрона

варіанти відповідей

матеріал поверхні

частота випромінювання

маса фотоелектрона

імпульс фотона

Запитання 9

Котра з формул відповідає гіпотезі Планка:


варіанти відповідей

Е=m*c2

ϑ=λ*ν

E =h*ν,

Е=m*g*h

Запитання 10


Позначте всі правильні відповіді. 


варіанти відповідей

Модель атома Резерфорда не пояснює випромінювання атомів

При випромінюванні світла атом переходить із більш високого енергетичного рівня на більш низький

При поглинанні світла атом переходить із більш високого енергетичного рівня на більш низький.


За допомогою спектрального аналізу можна встановити якісний і кількісний склади випромінюючого газу

Запитання 11

Протони і нейтрони у ядрі тримаються за допомогою....


варіанти відповідей

електромагнітних сил і гравітаційних сил

електромагнітних сил


гравітаційних сил

ядерних реакцій

ядерних сил

Запитання 12

Які теорії існували про природу світла?

варіанти відповідей

хвильова

геометрична

корпускулярна

оптична

Запитання 13

Після проходження білого світла через червоне скло світло стає червоним. Це відбувається через те, що світлові хвилі інших кольорів в основному

варіанти відповідей

відбиваються

заломлюються

розсіюються

поглинаються

Запитання 14

Що таке світло?

варіанти відповідей

Світло - електромагнітні хвилі видимого спектра. 

Світло - лампа, дуже яскрава

Світло - електрика

Запитання 15

Фізична модель тіла, яка повністю поглинає будь-яке випромінювання, що падає на нього

варіанти відповідей

абсолютно біле тіло

абсолютно червоне тіло

кольорове тіло

абсолютно чорне тіло

Запитання 16

Які є види випромінювання?

варіанти відповідей

радіохвилі

інфрачервоне

невидиме

ультрафіолетове

β-випромінювання

рентгенівське

Запитання 17

Встановіть відповідність вченого та його наукового доробку у хвильовій і корпускулярній оптиці

1) Ісаак Ньютон;               а) створив теорію фотоефекту;

2) Олександр Столетов;  б) відкрив явище фотоефекту;

3) Генріх Герц;                   в) відкрив дипресію світла;

4) Макс Планк;                 г) дослідив закони фотоефекту;

5) Альберт Ейнштейн;    д) заснував квантову теорію світла.

варіанти відповідей

1-в, 2-б, 3-д, 4-г, 5-а

1-в, 2-д, 3-г, 4-б, 5-а

1-в, 2-г, 3-б, 4-д, 5-а

1-в, 2-а, 3-г, 4-б, 5-д

Запитання 18

Виберіть явища, у яких найбільш яскраво проявляються корпускулярні властивості світла:


варіанти відповідей

тиск світла

дисперсія

фотоефект

дифракція

Запитання 19

Чому дорівнює заряд фотона?

варіанти відповідей

0 Кл

-1,6*10-19 Кл

1,6*10-19 Кл

9,1*10-31 Кл

Запитання 20

Рівняння Ейнштейна для зовнішнього фотоефекту

варіанти відповідей

= Aвих - Екmax

= Aвих + Екmax

Eф= Aвих - Екmax

hν= hc/λ

Запитання 21

Кількість фотоелектронів залежить від:

варіанти відповідей

Напруги затримки

Інтенсивності світла

Кольру світла

Струму насичення

Запитання 22

Де застосовують фотоефект?

варіанти відповідей

Вакуумні фотоелементи

Напівпровідникові фотоелементи

Діелектричні фотоелементи

Феромагнетичні фотоелементи

Запитання 23

Що сказано у третьому законі зовнішнього фотоефекту?

варіанти відповідей

Для кожної речовини існує максимальна довжина світлових хвиль (червона межа фотоефекту), за якої починається фотоефект. Опромінення речовини світловими хвилями більшої довжини фотоефекту не викликає.

Максимальна початкова швидкість фотоелектронів збільшується зі збільшенням частоти падаючого світла і не залежить від інтенсивності світла. 


Кількість фотоелектронів, яку випромінює катод за одиницю часу, прямо пропорційна інтенсивності світла.

Запитання 24

Фотоефект дослідив і відкрив його закони…

(2 правильні відповіді)

варіанти відповідей

Герц

Столєтов

Архімед

Планк

Енштейн

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест