Лабораторний дослід №1 8 клас "Ознайомлення із фізичними властивостями речовин атомної,молекулярної та йонної будови"

19 запитань
Запитання 1

Кристалічна ґратка - це :

варіанти відповідей

впорядковане розміщення структурних частинок, що утворюють речовину

впорядковане розміщення катiонiв, що утворюють речовину

хаотичне розміщення частинок, що утворюють речовину

несиметричні тривимірні структурні розташування структурних частинок,що утворюють речовину

Запитання 2

Скiльки типiв кристалічних ґраток розрізняють?

варіанти відповідей

3

4

5

6

Запитання 3

Яка із речовин не розчиняється у воді?

варіанти відповідей

NaCl

SiO2

цукор

Запитання 4

Яка із речовин є легкоплавкою?

варіанти відповідей

NaCl

SiO2

цукор

Запитання 5

Яка із речовин не піддається подрібненню?

варіанти відповідей

SiO2

NaCl

цукор

Запитання 6

Який тип кристалічної гратки у цукру?

варіанти відповідей

атомна

йонна

молекулярна

металічна

Запитання 7

Який тип кристалічної гратки у кухонної солі NaCl ?

варіанти відповідей

атомна

йонна

молекулярна

металічна

Запитання 8

Який тип кристалічної гратки у піску SiO2?

варіанти відповідей

атомна

йонна

молекулярна

металічна

Запитання 9

Виберіть властивості речовин з йонною кристалічною ґраткою:

варіанти відповідей

мають високу твердість, але крихкі

газуваті,легкоплавкі

нелеткі, тугоплавкі

не розчиняються в жодному розчиннику

мiцнi , леткi , тугоплавкi

розплави і розчини проводять електричний струм

Запитання 10

Речовини з молекулярною кристалічною ґраткою:

варіанти відповідей

вода, вуглекислий газ, бром, йод

солі, основні оксиди, гідроксиди

сірка, червоний фосфор, алмаз, графіт, річковий пісок

цукор, кварц,кухонна сіль, нафталін

Запитання 11

Речовини з атомною кристалічною ґраткою ...

варіанти відповідей

мають високу твердість і температуру плавлення, неелектропровідні

леткі, легкоплавкі

не розчиняються в жодному розчиннику

деякі розчиняються у воді

ковкі,пластичні,непрозорі

Запитання 12

Чому речовини з молекулярною кристалічною ґраткою мають низьку температуру кипіння, низьку твердість ?

варіанти відповідей

Зв'язки між молекулами міцні

Зв'язки між молекулами слабкі

Зв'язки між молекулами порушені

Зв'язки йонні

Запитання 13

Вкажiть тип кристалічної ґратки зображений на малюнку?

варіанти відповідей

атомна кристалічна ґратка

йонна кристалічна ґратка

молекулярна кристалічна ґратка

металічна кристалічна ґратка

Запитання 14

Вкажiть назву речовини, для якої характерна така кристалічна ґратка: :

варіанти відповідей

пісок

алмаз

графіт

вуглекислий газ

Запитання 15

Яку кристалічну гратку має вода H2O?

варіанти відповідей

атомну

молекулярну

йонну

аморфну

Запитання 16

Камфора-летка речовина з характерним запахом.Вона є компонентом мазей для розтирань.Укажіть тип кристалічних граток камфори.

варіанти відповідей

металічні

атомні

молекулярні

йонні

Запитання 17

Визначте тип кристалічної ґратки на основі фізичних властивостей:дуже тверда речовина, прозора, з температурою плавлення приблизно 3500°С.

варіанти відповідей

атомна

йонна

молекулярна

металічна

Запитання 18

Визначте тип кристалічної ґратки на основі фізичних властивостей речовини : міцний,легкий,сріблястий матеріал з температурою плавлення 660°С, має високу ковкість ,електропровідний,пластичний, легко витягується у фольгу.

варіанти відповідей

атомна

йонна

молекулярна

металічна

Запитання 19

Визначте тип кристалічної ґратки на основі фізичних властивостей речовини : зеленувато-жовтий газ,має різкий запах, переходить у рідкий стан при температурі -34,1°С.

варіанти відповідей

атомна

йонна

молекулярна

металічна

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест