14 квітня о 18:00Вебінар: Як урізноманітнити вивчення французької мови в класі та дистанційно

Людська гідність і права людини

Додано: 11 вересня 2020
Предмет: Громадянська освіта, 10 клас
Тест виконано: 81 раз
12 запитань
Запитання 1

Гуманізм визначає як основну цінність

варіанти відповідей

людину

природу

соціум

право

Запитання 2

Головним принципом Декларації прав людини й громадянина ООН є те, що

варіанти відповідей

кожна людина має право на життя й свободу

усі люди народжуються вільними та рівними у своїй гідності та правах

людська гідність є головною цінністю кожної людини

усі люди мають бути захищеними від дискримінації

Запитання 3

Гідність - це

варіанти відповідей

сукупність рис, що характеризують позитивні моральні якості людини;

усвідомлення людиною своєї громадської ваги, громадського обов’язку.

обидві відповіді є правильними

жоден варіант не розкриває змісту терміна

Запитання 4

Організація Об’єднаних Націй (ООН) створена у:

варіанти відповідей

1954 р.

2014 р.

1945 р.

1991 р.

Запитання 5

ООН — всесвітня міжнародна організація, створена для:

варіанти відповідей

оxорони навколишнього середовища

регулює питання нарощування військовоі могутності

збереження та зміцнення миру у світі

заxист прав національниx меншин

Запитання 6

Однією з найважливіших людських чеснот вчені-гуманісти вважали:

варіанти відповідей

справедливість

вірність

совість

доброта

Запитання 7

Усвідомлення й почуття моральної відповідальності за свою поведінку і вчинки перед самим собою та іншими людьми - це

варіанти відповідей

совість

гідність

рівність

гуманізм

Запитання 8

Яким документом було документально затверджено рівноправність?

варіанти відповідей

Конвенція Ради Європи про захист прав людини й основоположних свобод

Заключний акт Наради з безпеки та співробітництва в Європі 

Конвенція про права дитини

Загальна декларація прав людини

Запитання 9

У якому році Генеральною асамблеєю ООН було прийнято Загальну декларацію прав людини?

варіанти відповідей

1948 р

1945 р.

2014 р.

1991 р.

Запитання 10

1. Визнання блага людини як головного критерію оцінювання соціальних інститутів.

2. Неприпустимість будьяких форм соціального й духовного гноблення людини.

3. Права на щастя, саморозвиток, самовираження


Всі перелічені права людини обʼєднує поняття:

варіанти відповідей

гідність

рівноправність

гуманізм

совість

Запитання 11

Гуманізм з латини перекладається, як:

варіанти відповідей

самоповага

совість

чесність

людяність

Запитання 12

Коли в Украіні відзначають День Гідності і Свободи?

варіанти відповідей

24 серпня

21 листопада

14 жовтня

2 вересня

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест