Магнетизм. Електромагнетизм

Додано: 6 травня 2020
Предмет: Фізика, 11 клас
Тест виконано: 636 разів
15 запитань
Запитання 1

При піднесенні магнітів один-до-одного однаковими полюсами, що буде відбуватись ?

варіанти відповідей

Вони будуть притягуватись один-до-одного

Вони будуть відштовхуватись один від одного

Нічого не буде відбуватись

Жодної правильної відповіді немає

Запитання 2

Напрямок вектора магнітної індукції магнітного поля провідника збігається з напрямком

варіанти відповідей

у якому вказує південний полюс магнітної стрілки

у якому вказує північний полюс магнітної стрілки

не змінюється

жоден варіант не є вірним

Запитання 3

В яких одиницях вимірюється магнітна індукція ?

варіанти відповідей

Н/А⋅см

В

Дж

Тл

Запитання 4

Магнітне поле діє на провідник завдовжки 20 см із максимальною силою 12 млН. Визначте магнітну індукцію цого магнітногго поля, якщо сила струму в провіднику становить 4 А.

варіанти відповідей

15 Тл

12 ⋅103 Тл

12 ⋅10-3 Тл

15 млТл

Запитання 5

Напрям ліній магнітної індукції визначають за правилом

варіанти відповідей

лівої руки

правої руки

Ленца

Ампера

Запитання 6

Напрям сили Ампера визначають за правилом

варіанти відповідей

лівої руки

правої руки

обох рук

Ампера

Запитання 7

Одиниці вимірювання магнітного потоку

варіанти відповідей

1 Тл

1 Вб

1 Гн

1 В

Запитання 8

Магнітне поле створюється

варіанти відповідей

провідником зі струмом

рухомим електричним зарядом

постійним магнітом

електростатичним полем

Запитання 9

Коли магнітне поле змінюється, виникає...

варіанти відповідей

електричне поле

вихрове електричне поле

додатний електричний заряд

Запитання 10

Установіть відповідність між фізичними величинами та математичними виразами.

А.потік магнітної індукції 1. Bgvsin α

Б.сила Ампера 2. -Δ Ф/ Δt

В.сила Лоренца 3. BІlsin α

Г. закон Фарадея 4. BScos α

варіанти відповідей

А - 3 Б - 4 В - 1 Г - 2

А - 4 Б - 3 В - 2 Г - 1

А - 4 Б - 3 В - 1 Г - 2

А - 2 Б - 3 В - 1 Г - 4

Запитання 11

Магнітна індукція поля, в якому на провідник довжиною 20 м, що переміщається під кутом 90 ° до 

силових ліній, діє сила 100 Н при протіканні по ньому струму 5 А, складе:

варіанти відповідей

1Тл

5 Тл

0,2 Тл

4 Тл.

Запитання 12

 Якщо на провідник довжиною 0,25 м, поміщений в магнітне поле з індукцією 2,5 Тл, діє сила 0,5 

Н, змушуючи його переміщатися під кутом 90 ° до силових ліній поля, то по провіднику протікає 

струм:

варіанти відповідей

 10 А

0,8 А

2 А

5 А.

Запитання 13

 Провідник, що переміщається в магнітному полі з індукцією 2 Тл під кутом 45 °, по якому тече 

струм 2 А і діє сила 2 Н, має довжину:

варіанти відповідей

4 м

8 м

0,7 м

2 м

Запитання 14

Магнітний потік в магнітопроводі контактора, поперечний переріз якого становить 2 • 10-4 м², а 

магнітна індукція 0,8 Тл, має величину:

варіанти відповідей

0,4 • 10-4 Вб

0,32 • 10-4 Вб

1,6 • 10-⁴ Вб

0,8 • 10-4 Вб.

Запитання 15

Якщо магнітний потік, який пронизує полюс машини постійного струму з поперечним перерізом 

0,02 м² становить 0,011 Вб, то магнітна індукція в сталі полюса складе:

варіанти відповідей

0,55 Тл

0,00022 Тл

0,031Тл

0,009 Тл

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест