Матеріально технічне забезпечення

Додано: 3 березня
Предмет: Економіка
Тест виконано: 7 разів
10 запитань
Запитання 1

Які чинники зумовлюють вибір постачальника матеріальних ресурсів:

варіанти відповідей

висока ціна ресурсів;

якість ресурсів;

невисока відстань від постачальників;

забезпеченість транспортними засобами.

Запитання 2

Які показники характеризують ефективність використання запасів ресурсів:

варіанти відповідей

величина складських площ підприємства;

кількість постачань ресурсів за рік;

коефіцієнт оборотності запасів;

всі відповіді правильні.

Запитання 3

Які види діяльності відносяться до сфери матеріально-технічного забезпечення підприємства?

варіанти відповідей

закупівля запасів для виробництва продукції;

реклама продукції;

організація постачання ресурсів;

підвищення кваліфікації персоналу.

Запитання 4

До якого виду запасів відносяться основні та допоміжні матеріали:

варіанти відповідей

товарні;

виробничі;

цехові;

державні резерви.

Запитання 5

Норма витрат сировини і матеріалів – це:

варіанти відповідей

максимально допустима величина витрат;

мінімально допустима величина витрат;

максимально отримана величина витрат;

мінімально отримана величина витрат.

Запитання 6

Які функції відносяться до сфери матеріально-технічного забезпечення підприємства?

варіанти відповідей

вибір виду діяльності фірми;

пошук та вибір постачальників ресурсів;

організація виробничого процесу;

складування ресурсів;

закупівля ресурсів.

Запитання 7

Норми витрат матеріальних ресурсів розробляються:

варіанти відповідей

самим підприємством;

галузевими міністерствами;

статистичними установами;

Міністерством економіки України.

 


Запитання 8

Напівфабрикати власного виробництва – це:

варіанти відповідей

предмети праці, обробка яких не завершена в одному із виробничих підрозділів підприємства, і переходять з одного періоду часу в інший;

предмети праці, які перебувають безпосередньо на робочих місцях;

предмети праці, що повністю оброблені  у даному виробничому підрозділі підприємства, але потребують подальшої обробки в інших підрозділах;

предмети праці, які перебувають у процесі транспортування від одного робочого місця до іншого.

Запитання 9

Потреба до витрачання це:

варіанти відповідей

оптимальна потреба підприємства в матеріальних ресурсах для здійснення виробничо-господарської і комерційної діяльності.

встановлює кількість матеріалів, які необхідні підприємству для виконання плану обсягу продаж та інших робіт пов’язанних з виробництвом та реалізацією.

процес забезпечення підприємства всіма необхідними видами матеріально-технічних ресурсів у встановлений термін та відповідних обсягах для його нормальної (стабільної) роботи

всі відповіді вірні

Запитання 10

Форми і методи МТП

варіанти відповідей

оптові закупівлі;

закупівлі великими партіями;

закупівлі відповідно до потреби;

за рахунок кредиту;

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест