22 червня о 18:00Вебінар: Telegram для навчання: практичні кейси зі створення вчителем каналу та бота

Тема 6 Управліня витратами та цінами

Додано: 15 березня
Предмет: Економіка
10 запитань
Запитання 1

Комплекс заходів щодо визначення цін, цінової стратегії, цілей фірми, умов оплати за товари та послуги, управління цінами залежно від позиції на ринку з урахуванням побажань та можливостей споживачів для забеспечення прибутку підприємств.


варіанти відповідей

цінова тактика

цінова політика

цінова стратегія

Запитання 2

Напрям дій фірми щодо ціноутворення з метою досягнення визначених цілей у конкретній ринковій ситуації протягом конкретного періоду.

варіанти відповідей

цінова політика

цінова тактика

цінова стратегія

Запитання 3

Ціна нерозривно пов'язана з якістю, оформленням та упаковкою товару, істотно впливає на сприйняття потенційними покупцями і позиціонування товару та його марки

варіанти відповідей

невірно

вірно

Запитання 4

Ціна являє собою оцінку споживчої вартості товару з точки зору того, хто його купує

варіанти відповідей

невірно

вірно

Запитання 5

Динаміка цін формується під впливом двох найважливіших факторів 

варіанти відповідей

зовнішнього

стратегічного

внутрішнього

тактичного

Запитання 6

......... фактор полягає в тому, що ціни утворюються на основі собівартості товарів. 

варіанти відповідей

стратегічний

тактичний

Запитання 7

.......... фактор виявляється в тому, що ціни на конкретні товари формуються під впливом кон'юнктури ринку. 

варіанти відповідей

стратегічний

Тактичний

Запитання 8

До груп факторів мікросередовища, які впливають на ціни, входять

варіанти відповідей

виробники

попит

конкуренція

посередники

Запитання 9

Ситуація, за якої кількість фірм незначна або кілька з них домінують на ринку

варіанти відповідей

монополія

олігополія

досконолий ринок

чиста конкуренція

Запитання 10

Для ринку .......... характерним є наявність одного продавця і багатьох покупців. 

варіанти відповідей

олігополії

чистої монополії 

вільного ринку

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест