Прямолінійний рівноприскорений рух

Додано: 30 квітня 2019
Предмет: Фізика, 10 клас
Тест виконано: 520 разів
8 запитань
Запитання 1

Два автомобілі рухаються в одному напрямку по прямому шосе з однаковими швидкостями v. Чому дорівнює швидкість першого автомобіля відносно другого?

варіанти відповідей

v

- v

2v

0

Запитання 2

 Яка формула відповідає графіку залежності проекції швидкості від часу, зображеному на рисунку?

варіанти відповідей

vx =5t

vx = 5 + 3,3 t

vx = 5 + 15t

vx = 5 - 3,3 t

Запитання 3

Матеріальна точка рухається вздовж осі . Проекція її швидкості залежить від часу за законом vx = 4 - 0, 2t (усі величини виражені в одиницях СІ). Визначте проекцію прискорення матеріальної точки. 

варіанти відповідей

- 0, 2 м/с2

0, 2 м/с2

- 0, 4 м/с2

4, 2 м/с2

Запитання 4

Рівняння руху матеріальної точки вздовж прямої має вигляд x = 10 - 2t (усі величини задано в одиницях СІ). Виберіть правильні твердження.

варіанти відповідей

це рівноприскорений рух.

це рівномірний рух.

проекція швидкості точки дорівнює -2 м/с. 

Запитання 5

Розв'язання основної задачі механіки для рівноприскореного руху має вигляд ...

варіанти відповідей

Δх = х - х0

х = х + Sx

х = x + v0t

х = x0 + v0x t + axt2/2

Запитання 6

Потяг метрополітену , відходячи від станції, розганяється з прискоренням 1 м/с2. На яку відстань переміститься потяг від станції за 20 с?

варіанти відповідей

20 м

100 м

200 м

400 м

Запитання 7

Рівняння руху тіла має вигляд х = 2 + 4t + 6t2. Початкова координата, початкова швидкість і прискорення відповідно дорівнюють ...

варіанти відповідей

2 м; 4 м/с; 6 м/с2

2 м; 4 м/с; 12 м/с2

2 м; 6 м/с; 12 м/с2

2 м; 4 м/с; 3 м/с2

Запитання 8

Рух тіла задано рівнянням х=7,5 + 7t - 1t². Визначте швидкість руху тіла через 2с. 

варіанти відповідей

7м/с у напрямі осі ОХ

3м/с у напрямі осі ОХ

1м/с у напрямі осі ОХ

3м/с у протилежному напрямі осі ОХ

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест