Зберігаємо спокій. Віримо в ЗСУ. Разом до перемоги! 🇺🇦

Абетка електростатики

Додано: 30 квітня 2019
Предмет: Фізика, 10 клас
Тест виконано: 1339 разів
12 запитань
Запитання 1

Тіла, що мають заряди одного знака...

варіанти відповідей

притягуються

відштовхуються

не взаємодіють

Запитання 2

Тіло,яке віддало частину своїх електронів...

варіанти відповідей

заряджене позитивно

заряджене негативно

не заряджене

бідне на електрони

Запитання 3

Під час електризації тертям...

варіанти відповідей

обидва тіла набувають позитивного заряду

обидва тіла набувають негативного заряду

тіла набувають різнойменні заріди

тіла не електризуються

Запитання 4

Під час електризації дотиком...

варіанти відповідей

обидва тіла мають позитивний заряд

обидва тіла мають негативний заряд

тіла набувають однойменні заряди

тіла набувають різнойменні заряди

Запитання 5

Сила взаємодії двох нерухомих точкових зарядів...

варіанти відповідей

обернено пропорційна квадрату відстані між ними

обернено пропорційна добутку модулів цих зарядів

прямо пропорційна добутку модулів цих зарядів

прямо пропорційна квадрату відстані між ними

Запитання 6

Повний заряд електрично замкненої системи тіл під час усіх взаємодій, які відбуваються в цій системі...

варіанти відповідей

дорівнює 0

збільшується

зменшується

залишається незмінним

Запитання 7

Хто першим виміряв заряд електрона?

варіанти відповідей
Запитання 8

Як зміниться сила взаємодії двох зарядів, якщо відстань між ними збіль-

шити в 4 рази, а модуль кожного заряду збільшити в 2 рази?

варіанти відповідей

Не зміниться

Збільшиться в 2 рази

Зменшиться в 2 рази

Зменшиться в 4 рази

Запитання 9

Електростатичне поле створюється...

варіанти відповідей

зарядженими тілами

зарядженими частинками

нерухомими зарядженими тілами

нерухомими зарядженими частинками

Запитання 10

Який напрям напруженості електричного поля в точці С?

варіанти відповідей

1

2

3

4

Запитання 11

Який напрям напруженості електричного поля в точці С?

варіанти відповідей

1

2

3

4

Запитання 12

Лінії, дотичні до яких у кожній точці збігаються з напрямком вектора напруженості електричного поля - це...

варіанти відповідей

лінії напруженості електричного поля

силові лінії електричного поля

дотичні до електричного поля

вектор напруженості електричного поля

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест