Механічні коливання

Додано: 5 грудня 2020
Предмет: Фізика, 10 клас
Тест виконано: 2039 разів
12 запитань
Запитання 1

Механічні коливання — це ...

варіанти відповідей

рухи тіла (або системи тіл), які відбуваються біля певного положення рівноваги .

рухи тіла (або системи тіл), які відбуваються біля певного положення рівноваги та які точно або приблизно

повторюються через рівні інтервали часу.

рухи тіла (або системи тіл), які точно або приблизно

повторюються через рівні інтервали часу.

Запитання 2

Серце людини - це ...

варіанти відповідей

незатухаючі коливання

вимушені коливання

автоколивальна система

вільні коливання

Запитання 3

Коливання, під час яких координата x тіла, що коливається, змінюється з часом t за законом косинуса (або синуса), називают, ...

варіанти відповідей

вимушеними

вільними

незатухаючими

автоколивальними

гармонічними

Запитання 4

Коливання, які відбуваються в системі внаслідок дії зовнішньої сили, що періодично змінюється називаються ...

варіанти відповідей

автоколивальними

періодичними

вільними

вимушеними

Запитання 5

Відстань від положення рівноваги до точки, в якій у даний момент часу перебуває тіло, що коливається, називається ...

варіанти відповідей

зміщенням

амплітудою

фазою

періодом

Запитання 6

Амплітуда коливань позначена ...

варіанти відповідей

1

2

Запитання 7

Величина, що однозначно визначає механічний стан тіла коливальної системи в даний момент часу - це ...

варіанти відповідей

частота коливання

період коливання

амплітуда коливання

фаза коливання

Запитання 8

За поданим графіком скласти рівняння гармонічних коливань

варіанти відповідей

х=4 sin 2πt

х=4 sin 0.5πt

х=8 sin 0.5πt

х=4 cos 0.5πt

х=4 cos 2πt

Запитання 9

Голка швацької машинки здійснює ..., ... коливання

варіанти відповідей

затухаючі ... вільні

затухаючі ... вимушені

незатухаючі ... вимушені

незатухаючі ... вільні

Запитання 10

Назвіть основні фізичні величини, які характеризують коливальний рух.

варіанти відповідей

амплітуда коливань

зміщення коливань

фаза коливань

період коливань

частота коливань

циклічна частота коливань

Запитання 11

Які умови необхідні для виникнення вільних коливань? 

варіанти відповідей

систему треба вивести з положення рівноваги

системі має бути передано надлишкову енергію. 

тертя в системі має бути досить малим

зовнішня сила, що періодично змінюється

Запитання 12

Запишіть рівняння гармонічних коливань для тіла, якщо амплітуда його коливань 10 см, а період коливань — 1 с. Вважайте, що в момент початку спостереження тіло було максимально відхилене від положення рівноваги.

варіанти відповідей

x = 10cos2πt 

x = 0,1cos2πt 

x = 0,1sіn2πt 

x = 10sіn2πt 

x = 0,1cosπt 

x = 10sіnπt 

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест