РУХ ТІЛА ПІД ДІЄЮ КІЛЬКОХ СИЛ

Додано: 6 грудня 2020
Предмет: Фізика, 10 клас
Тест виконано: 363 рази
14 запитань
Запитання 1

Як напрямлена сила тяжіння?

варіанти відповідей

По напрямку руху тіла

Протилежно до напрямку руху тіла

Вертикально вгору

Вертикально вниз

Запитання 2

Який напрям має сила тертя ковзання?

варіанти відповідей

проти руху тіла

вздовж прямої за напрямком руху тіла

вертикально вниз

вертикально вгору

Запитання 3

Коли виникає сила пружності?

варіанти відповідей

Під час рівномірного руху тіла

Під час деформації тіла

Під час коли тіло знаходиться в спокої

Під час рівноприскореного руху тіла

Запитання 4

Брусок рухається в напрямку вказаному стрілкою ( див. рис.) Який напрям сили тертя ковзання?

варіанти відповідей

а

б

в

г

Запитання 5

Брусок рухається в напрямку, вказаному стрілкою (див. мал.). Який напрям сили тяжіння?

варіанти відповідей

а

б

в

г

д

е

Запитання 6

Тіло вільно падає. Чому дорівнює прискорення, з яким воно рухається?

варіанти відповідей

9.8 м/с2

11.2 м/с2

8.7 м/с2

10.8 м/с2

Запитання 7

Одне тіло кинули вертикально вгору, друге — вертикально вниз, третє відпустили. Яке тіло рухається з найбільшим прискоренням?

варіанти відповідей

1

2

3

прискорення всіх тіл буде однаковим

Запитання 8

На рисунку зображено сили, які діють на тіло під час руху горизонтальною поверхнею, та напрям швидкості. Як для даної ситуації запишеться другий закон Ньютона у проєкціях на горизонтальну вісь Х?

варіанти відповідей
Запитання 9

На рисунку зображено сили, які діють на тіло, що рухається по похилій площині рівноприскорено. Як для даної ситуації запишеться другий закон Ньютона у проєкціях на координатну вісь Х, спрямовану вздовж похилої площини?

варіанти відповідей
Запитання 10

На якому з рисунків вагу тіла зображено вірно?

варіанти відповідей

а)

б)

в)

г)

Запитання 11

За якою формулою визначають силу пружності?

варіанти відповідей
Запитання 12

Що таке сила реакції опори?

варіанти відповідей

Сила, що виникає при пружній деформації тіла.


Сила, що діє на тіло з боку опори, направлена перпендикулярно до поверхні опори.


Сила, з якою тіло внаслідок притягання Землею або руху з прискоренням, тисне на опору або розтягує підвіс.


 

Запитання 13

На вантажному автомобілі на горизонтальній поверхні перевозять шафу так, що вона не зсувається з місця. Як направлена сила тертя, що діє на шафу, при гальмуванні автомобіля?

варіанти відповідей

Під невеликим кутом до руху автомобіля.


У бік руху автомобіля.

Перпендикулярно до руху автомобіля.


Проти руху автомобіля.


Запитання 14

Деталь на транспортері переміщують під кутом до горизонту. Вкажіть напрям сили тертя:

варіанти відповідей

4    

 

2    

  

1    


Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест