МЕХАНІКА. ПОВТОРЕННЯ

Додано: 9 липня 2020
Предмет: Фізика, 10 клас
Тест виконано: 28 разів
18 запитань
Запитання 1

За графіком визначити, яке з рухомих тіл рухається з найбільшою за модулем швидкістю в момент часу t=2с.

варіанти відповідей

ІІІ

Усі

І

І і ІІІ

Немає правильної відповіді

Запитання 2

Чи може частинка, маючи постійний відмінний від нуля вектор прискорення, рухатися по колу сталого радіуса?

варіанти відповідей

Може при рівномірному русі по колу

Може при рівноприскореному русі по колу

Може при рівносповільненому русі по колу

Не може

Немає правильної відповіді

Запитання 3

Яка швидкість мотоцикла, якщо його ведуче колесо діаметром 60 см робить 10 обертів за секунду?

варіанти відповідей

≈ 6,3 м/с

≈ 9,4 м/с

≈ 19 м/с

≈ 38 м/с

Немає правильної відповіді

Запитання 4

Літак описав петлю Нестерова радіусом 2 км, рухаючись зі швидкістю 100м/с. Визначити доцентрове прискорення літака.

варіанти відповідей

20 м/с2

5 м/с2

0,05 м/с2

25 м/с2

Немає правильної відповіді

Запитання 5

На першому рисунку показані напрямки векторів швидкості та прискорення тіла. Який з поданих на другому рисунку напрямків має вектор рівнодійної всіх сил, що діють на тіло?

варіанти відповідей

Рівнодійна дорівнює 0

1

2

3

Не можна визначити

Запитання 6

За графіком скласти рівняння руху тіла на ділянці ВС, якщо при t=0 x=0.

варіанти відповідей

x= 5t - 0,5t2

x= 25+ 5t - 0,5t2

x= 25+ 5(t - 5) - 0,5(t -5)2

x= 5(t -5) - 0,5(t -5)2

Немає правильної відповіді

Запитання 7

Проекція вектора сили на даний напрям становить 20 Н. Який модуль сили?

варіанти відповідей

20 Н

Від 0 до 20 Н

Від 0 до нескінченності

Від 20 Н до нескінченності

Немає правильної відповіді

Запитання 8

Між сталевою та алюмінієвою кулями однакового радіуса відпустили стиснуту пружину. Визначити відношення початкових швидкостей, що набули кулі. Вважати, що густина сталі утрічі більша за густину алюмінію

варіанти відповідей

Vст =3 Vал

Vал =9 Vст

Vал =√3 Vст

Vст =√3 Vал

Vст =9 Vал

Немає правильної відповіді

Запитання 9

Біля поверхні Землі на тіло діє сила тяжіння 400 Н. Яка сила тяжіння діє на це тіло на висоті, що дорівнює радіусу Землі?

варіанти відповідей

200 Н

20 Н

100 Н

800 Н

Немає правильної відповіді

Запитання 10

Як зміниться коефіцієнт тертя ковзання при русі бруска по горизонтальній поверхні, якщо силу нормального тиску збільшити в 3 рази?

варіанти відповідей

Збільшиться в 3 рази

Збільшиться у √3 разів

Не зміниться

Зменшиться в 3 рази

Зменшиться у √3 разів

Запитання 11

Чи однакова сила потрібна для того, щоб низький навантажений візок а) штовхати перед собою; б) тягти за собою? Кут прикладання сил в обох випадках однаковий

варіанти відповідей

Менша у випадку б)

Менша у випадку а)

Однакова

Залежить від кута

Немає правильної відповіді

Запитання 12

Сила тертя, що виникає при рівномірному русі брусків по столу, дорівнює 3 Н. Що показуватиме динамометр, якщо ці бруски тягнути, поклавши їх один на одного?

варіанти відповідей

3 Н

9 Н

1 Н

27 Н

Немає правильної відповіді

Запитання 13

Брусок рухається по похилій площині з прискоренням, напрямленим угору. Який із зазначених напрямків має вектор сили тертя ковзання?

варіанти відповідей

Тільки 1

Тільки 2

Тільки 3

1 або 2, або 0

Немає правильної відповіді

Запитання 14

Куля на нитці рухається рівномірно по колу в горизонтальній площині. Куди напрямлений вектор рівнодійної сили?

варіанти відповідей

Рівнодійна дорівнює 0

1

2

3

Правильний напрямок не вказано

Запитання 15

Машина масою 2т рухається по горизонтальній дорозі рівноприскорено. За 4с швидкість зросла від 36 км/год до 72 км/год. Укажіть усі правильні твердження:

варіанти відповідей

Сила тяги виконала роботу 20 кДж

За цей час пройдено 216 м

Середня корисна потужність двигуна становить 75 кВт

За цей час корисна потужність двигуна зросла вдвічі

Запитання 16

Камінь і м'яч падають з висоти 5 м. У початковий момент імпульс і Екін каменя - 8 кг.м/с, 16 Дж, а імпульс і Екін м'яча - 8 кг.м/с, 32 Дж. Укажіть усі правильні твердження. Опором повітря знехтувати.

варіанти відповідей

mм > mк

У початковий момент V > V

У початковий момент Eпот.к > Eпот.м у 2 рази

У момент падіння на землю Vм < Vк

Імпульси каменя та м'яча співнапрямлені

Кінетичні енергії каменя та м'яча співнапрямлені

Запитання 17

Яка мінімальна робота виконується в ході піднімання на дах цебра масою 30 кг на мотузці завдовжки 40 м і масою 6 кг? У початковий момент уся мотузка звішувалася вертикально з краю даху.

варіанти відповідей

1,44 кДж

1,32 кДж

14,4 кДж

13,2 кДж

Немає правильної відповіді

Запитання 18

М'яч масою 0,5 кг рухається горизонтально зі швидкістю 10 м/с, налітає на вертикальну стіну й відскакує зі швидкістю 8 м/с. Укажіть усі неправильні твердження:

варіанти відповідей

Зіткнення м'яча зі стіною було пружним

Зміна імпульсу м'яча 9 кг.м/с

Імпульс сили, що діє на ствну під час удару, менший за 8 Н.с

При взаємодії м'яча зі стіною виділяється кількість теплоти більша за 10 Дж

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест