Міжнародні відносини та міжнародне право.

Додано: 13 травня
Предмет: Громадянська освіта, 10 клас
Тест виконано: 367 разів
13 запитань
Запитання 1

Що таке державний суверенітет?

варіанти відповідей

це прояв суверенітету держави, який означає обсяг і сферу дії державної влади;

це територія, на яку поширюється суверінітет держави;

це верховенство влади держави на своїй території та її незалежність у міжнародних відносинах;

це утворення, здатні мати права й обов`язки, що випливають із міжнародного права.

Запитання 2

Система юридичних принципів і норм договірного й звичаєвого характеру, які виникають унаслідок погодження між державою та іншими суб`єктами міжнародного співтовариства з метою мирного співіснування - це

варіанти відповідей

Міжнародна безпека.

Міжнародне право.

Юрисдикція.

Транснаціональні корпорації.

Запитання 3

Які є види міжнародних відносин? (2 відповіді)

варіанти відповідей

Освітні.

Політичні.

Інформаційні.

Ринкові.

Запитання 4

Міжнародні відносини - це ..

варіанти відповідей

це простір відносин, який не перебуває під суверенітетом якоїсь держави;

система взаємодій, субєктами яких є держави, міжнародні міжурядові та міжнародні неурядові організації, транснаціональні корпорації та, за особливих умов, приватні особи;

це організація відносин, яка створена на основі міжнародного договору;

це відносини між країнами у сфері військового, наукового, культурного співробітництва.

Запитання 5

Якими ознаками має володіти держава як суб`єкт міжнародного права?

(4 відповіді)

варіанти відповідей

Населення.

Державна територія.

Державні гарантії.

Державний суверенітет.

Державна влада.

Запитання 6

Міжнародна безпека, як система міжнародних відносин виключає вирішення спірних питань і розбіжностей між державами

варіанти відповідей

за допомогою сили або загрози

мирним способом

не розглядає вирішення спірних питань і розбіжностей між державами взагалі

керуючись нормами міжнародного права

Запитання 7

Галузь міжнародного права, головна мета якої полягає в гуманізації ведення військових дій та полегшення страждань жертв війни - це

варіанти відповідей

Міжнародне гуманітарне право

Міжнародне конституційне право

Міжнародне цивільне право

Міжнародне антивійськове право

Запитання 8

Якими є основні форми міжнародної взаємодії?


варіанти відповідей

співпраця

суперництво

конфлікти

національна ідея 

Запитання 9

"Якою сильною не була б держава,вона повинна передусім керуватися різноманітними міжнародними угодами, конвенціями,правилами організацій, до яких вона приєдналась." Про який принцип міжнародних відносин йдеться?

варіанти відповідей

принцип сили

принцип права 

Запитання 10

Які законодавчі акти визначають основні засади зовнішньої політики України?

варіанти відповідей

Конституція України

Закон України "Про засади внутрішньої і зовнішньої політики"

Бюджетний кодекс України

Закон України "Про основи національної безпеки України"

Закон України "Про охорону земель"

Запитання 11

Основні принципи міжнародного права закріплено в Статуті ООН 1945 р., Декларації про принципи міжнародного права, що стосуються дружніх відносин і співробітництва відповідно до Статуту ООН, прийнятої Генеральною Асамблеєю 1970р., Заключному акті Наради з безпеки і співробітництва в Європі 1975р. Які принципи містять ці документи?

(4 відповіді)

варіанти відповідей

незастосування сили чи погрози силою

суверенна рівність держав

розв'язання міжнародних суперечок шляхом війни

рівноправність і самовизначення націй та народів

втручання у внутрішні справи держави

повага й захист прав людини 

Запитання 12

Тимчасове захоплення території або частини території однієї держави збройними силами іншої без отримання суверенних прав на неї називають ......

варіанти відповідей

дискримінація

репатріація

експансія

окупація 

Запитання 13

Міжнародне гуманітарне право регулює поведінку сторін під час міжнародних збройних конфліктів.Ці норми зазначено в Женевських конвенціях 1949р..у багатосторонніх міжнародних угодах. Якими є головні принципи міжнародного гуманітарного права?

варіанти відповідей

гуманізація збройних конфліктів

обмеження воюючих сторін у методах і засобах ведення війни

складання присяги на користь держави-агресора

охорона цивільних об'єктів і культурних цінностей

повага до прав людини в діях військових з'єднань з підтримання громадського порядку

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест