Міжнародний географічний поділ праці і світове господарство. Типи економічних систем.

Тест виконано: 193 рази
8 запитань
Запитання 1

Оберіть форму суспільної організації виробництва, яку характеризує наведений рисунок.

варіанти відповідей

комбінування

кооперування

спеціалізація

агломерування

Запитання 2

Уявіть, що Ви плануєте відкрити пекарню. Який чинник розміщення підприємства ви врахуєте першочергово?

варіанти відповідей

екологічний

транспортний

енергетичний

споживчий

Запитання 3

Вкажіть тип країни за наступними характеристиками зайнятості населення: первинний сектор - 54%, вторинний сектор - 16 %, третинний сектор - 30%.

варіанти відповідей

індустріально-аграрна

постіндустріальна

індустріальна

аграрна

Запитання 4

Виберіть ознаки класичної ринкової економічної системи.

варіанти відповідей

переважає державна власність на засоби виробництва

переважає приватна власність на засоби виробництва

ціну на товари визначають попит та пропозиція

ціни на товари складаються на основі існуючих традицій

стабільні ціни на товари встановлює держава

розвиток економіки централізовано планується на певний проміжок часу

розвиток економіки керується конкуренцією та вільним вибором

Запитання 5

Переконання в тому, що контакт зі світом важливий для особистості, зумовлює активну підтримку глобалізації в усіх сферах її прояву. Назвіть три ознаки, що характеризують глобалізацію в економічній сфері

варіанти відповідей

поширення ринкової економіки

поширення планової економіки

поширення традиційної економіки

поглиблення міжнародного географічного поділу праці

активне переміщення виробничих, фінансових і трудових ресурсів у масштабах планети

концентрація обсягів виробництва на малих підприємствах

активне переміщення виробничих, фінансових і трудових ресурсів у масштабах країни

Запитання 6

Переважний розвиток тих виробництв, для яких на певній території сформувалися найкращі умови, - це ...

варіанти відповідей

міжнародний поділ праці

спеціалізація території

міжнародна спеціалізація країн

національна економіка

Запитання 7

Сфера обміну товарами та послугами між національними господрствами називається ...

варіанти відповідей

 економічна система

світовий ринок

світове господарство

валовий національний продукт

Запитання 8

Основні чинники міжнародного поділу праці - це

варіанти відповідей

географічне положення

природно-ресурсна база

соціально-економічні умови

всі варіанти неправильні

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест