МКТ

Додано: 30 січня 2020
Предмет: Фізика, 10 клас
Тест виконано: 42 рази
12 запитань
Запитання 1

Що з наведених нижче фактів або явищ є найбільш наочним дослідним підтвердженням руху молекул?

варіанти відповідей

Спостереження за допомогою оптичного мікроскопа

Дифузія

Броунівський рух


Виникнення сил пружності при деформації

Запитання 2

На поверхню води впала крапля олії і розтеклась, утворивши тонку плівку. Що можна оцінити за допомогою цього досліду?

варіанти відповідей

 Швидкість руху молекул води

Розмір молекул води

Розмір молекул олії

 Силу взаємодії молекул плівки

Запитання 3

Молярна маса речовини визначається формулою:

варіанти відповідей

М = m0⋅NA

M = m0 / NA

M = Mr ⋅ 10-3 кг/моль

M = m ⋅ NA / N

Запитання 4

Одиниця кількості речовини:

варіанти відповідей

моль

грам

літр

1

Запитання 5

Добуток сталої Авогадро на сталу Больцмана називають....

варіанти відповідей

 гравітаційною сталою

молярною сталою

універсальною газовою сталою

сталою Фарадея

Запитання 6

Яке значення температури за шкалою Кельвіна відповідає температурі 117°С?

варіанти відповідей

290 К

390 К

155 К

117 К

Запитання 7

Як зміниться тиск ідеального газу, що міститься в закритій посудині, якщо внаслідок нагрівання середня квадратична швидкість руху його молекул збільшиться у 2 рази?

варіанти відповідей

Зменшиться в 4 рази

Збільшиться в 4 рази

Зменшиться в 2 рази

Збільшиться в 2 рази

Запитання 8

Газ, що складаєься з молекул, які не взаємодіють між собою, називають

варіанти відповідей

реальним газом

інертним газом

розрідженим газом

ідеальним газом

Запитання 9

Основне рівняння МКТ ідеального газу має вигляд:

варіанти відповідей

p = nkT

p = ⅓ ⋅ n m0 v2

p = ⅔ ⋅ n Ek

p = ⅕ ⋅ ρ v2

Запитання 10

Один моль – кількість речовини, в якій міститься стільки ж атомів або молекул, скільки атомів міститься у Карбоні масою....

варіанти відповідей

0,012 г

0,012 кг

12 мг

6.02 ⋅ 1023 моль -1

Запитання 11

Який процес пов'язаний з явищем дифузії?

варіанти відповідей

поширення ароматів

утворення сніжинок

заварювання чаю

туман

Запитання 12

З поданих тверджень оберіть ті, що належить до основних положень МКТ будови речовини:

варіанти відповідей

Усі речовини складаються з частинок( атомів і молекул).

Тиск, який чинить газ на стінки посудини, зумовлений безперервними ударами молекул об стінки.

 Частинки речовини взаємодіють одна з одною

 Між усіма частинками існують сили гравітації.

 Атоми і молекули речовини знаходяться у безперервному, хаотичному русі.


Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест