13 травня о 18:00Вебінар: Як навчати майбутніх програмістів: практичні кейси для уроків інформатики

Многогранники

Додано: 22 березня 2020
Предмет: Геометрія, 11 клас
Тест виконано: 35 разів
12 запитань
Запитання 1

Дано многогранник SABC. Виберіть правильне твердження

варіанти відповідей

Даний многогранник має 6 тригранних кутів.

Кількість двогранних кутів дорівнює кількості ребер многогранника.

Кожний тригранний кут даного многогранника має 4 плоскі кути.

Даний многогранник має 4 двогранні кути.

Запитання 2

Дано похилу призму ABCDEA1B1C1D1E1, у якої A1O - висота. Виберіть правильне твердження

варіанти відповідей

CC1D1D - основа призми.

BC1 - діагональ призми.

Вдстань між площинами основ дорівнює A1O.

Висота похилої призми дорівнює бічному ребру.

Запитання 3

Дано куб з ребром а. Позначте, яке з даних тверджень правильне

варіанти відповідей

Діагональ куба утворює з площиною основи кут 450

Площа повної поверхні куба в 3 рази більша від площі діагонального перерізу.

Перерізом куба площиною, що проходить через діагональ куба і ребро куба, може бути квадрат.

Діагональ куба утворює з площиною основи кут менше 450

Запитання 4

Дано куб ABCDA1B1C1D1. Виберіть правильне твердження

варіанти відповідей

BD1 - ребро куба.

Куб має 6 вершин.

Куб має 16 ребер.

Усі грані куба - квадрати.

Запитання 5

Лінійний кут MNP двогранного кута з ребром AB дорівнює 600. Виберіть правильне твердження

варіанти відповідей

∠MNB = 600

∠ANP > 900

∠MNB = 900

Площина (MNP) не перпендикулярна до AB

Запитання 6

Дано прямокутний паралелепіпед з вимірами 5см, 10см, 10см. Позначте, яке з наведених тверджень правильне

варіанти відповідей

Діагональ паралелепіпеда менше 15см

Паралелепіпед може мати гострі двогранні кути.

Діагональ паралелепіпеда дорівнює 15см.

Висота паралелепіпеда менше бічного ребра.

Запитання 7

Вкажіть число ребер восьмикутної піраміди.

варіанти відповідей

12

16

24

8

Запитання 8

Яка фігура є бічною гранню правильної шестикутної піраміди?

варіанти відповідей

Правильний трикутник

Прямокутник

Різносторонній трикутник

Рівнобедрений трикутник

Запитання 9

Сторона основи правильної трикутної піраміди дорівнює 2 см, а апофема 5 см. Знайти площу бічної поверхні піраміди.

варіанти відповідей

15 см2

20 см2

10 см2

30 см2

Запитання 10

Сторона основи правильної чотирикутної піраміди дорівнює 5 см, а апофема - 4 см. Знайти площу повної поверхні піраміди.

варіанти відповідей

35 см2

65 см2

128 см2

24 см2

Запитання 11

Сторона основи правильної чотирикутної піраміди дорівнює 5√2 см, а висота - 6 см. Знайти площу діагонального перерізу цієї піраміди.

варіанти відповідей

30√2 см2

60 см2

30 см2

120 см2

Запитання 12

Знайти об’єм правильної чотирикутної піраміди, сторона основи якої дорівнює 6 см, а висота - 8 см.

варіанти відповідей

16 см3

288 см3

48 см3

96 см3

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест