Модель атома. Протонно-нейтронна модель ядра атома. Ядерні сили. Ізотопи.

12 запитань
Запитання 1

Як називаються сили, які діють між протонами й нейтронами в ядрі та забезпечують існування атомних ядер?

варіанти відповідей

Радіоактивними

Ядерними

Кулонівськими

Запитання 2

Оберіть основні властивості ядерних сил.

варіанти відповідей

не залежать від заряду

є тільки силами притягання

мають властивість насичення

є близькодіючими

характеризується певною кількістю протонів і певною загальною кількістю нуклонів

Запитання 3

Як називаються різновиди атомів того самого хімічного елемента, ядра яких містять однакове число протонів, але різну кількість нейтронів?

варіанти відповідей

Нуклідами

Ізотопами

Нуклонами

Запитання 4

Як називається вид атомів, який характеризується певним значенням зарядового числа та певним значенням масового числа?

варіанти відповідей

Нуклідом

Ізотопом

Нейтроном

Запитання 5

Як називається кількість протонів у ядрі та якою буквою позначають?

варіанти відповідей

Кількістю нейтронів і позначають символом N

Нуклонним (масовим) числом і позначають символом А

Зарядовим (протонним) числом і позначають символом Z

Запитання 6

Як називають та якою буквою позначають сумарну кількість протонів і нейтронів в атомі?

варіанти відповідей

Кількістю нейтронів і позначають символом N

Нуклонним (масовим) числом і позначають символом А

Зарядовим (протонним) числом і позначають символом Z

Запитання 7

За якою формулою визначають кількість нейтронів?

варіанти відповідей
Запитання 8

Закінчіть речення: "Порядковий номер елемента в Періодичній системі хімічних елементів Д. І. Менделєєва відповідає ..."

варіанти відповідей

зарядовому числу

кількості протонів у ядрі

масовому числу

кількісті нейтронів

Запитання 9

Чим відрізняються ядра ізотопів урану 23592U та 23892U?


варіанти відповідей

у ядрах цих ізотопів однакова кількість нейтронів, але різна кількість протонів

у ядрах цих ізотопів однакова кількість протонів, але різна кількість нейтронів

у ядрах цих ізотопів різна кількість протонів та різна кількість нейтронів

Запитання 10

У ядрі атома певного хімічного елемента 40 протонів та 51 нейтрон. Що це за елемент?

варіанти відповідей

Кальцій

Калій

Ітрій

Цирконій

Запитання 11

У ядрі атома Карбону міститься 6 протонів та 6 нейтронів. В атомі рухаються 6 електронів. Скільки в ядрі цього атома всього частинок?

варіанти відповідей

18

6

12

Нема частинок, атом неподільний

Запитання 12

Радіоактивне випромінювання відкрив

варіанти відповідей

Беккерель

Кюрі

Склодовська-Кюрі

Резерфорд

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест