11 серпня о 18:00Вебінар: Зберегти креативність: корисні вправи для вчителів та учнів

Молекулярна фізика.

Оцінка = сума набраних балів/1,5

Додано: 27 квітня
Предмет: Фізика, 10 клас
Тест виконано: 16 разів
18 запитань
Запитання 1

Процес змінювання стану даного газу деякої маси, що відбувається за незмінної температури, називають...

варіанти відповідей

ізохорним

ізотермічним

ізобарним

адіабатним

Запитання 2

Найменша частинка речовини

варіанти відповідей

атом

молекула

квант

грам

гран

йон

Запитання 3

Хаотичний рух видимих у мікроскоп малих макрочастинок, завислих у рідині або газі, який відбувається під дією молекул рідини або газу, називається ...

варіанти відповідей

мікроскопічним рухом

інтервенцією

молекулярним рухом

броунівським рухом

Запитання 4

Ідеальний газ це ...

варіанти відповідей

фізична модель газу, молекули якого приймають за матеріальні точки, що не взаємодіють одна з одною на відстані та пружньо взаємодіють у момент зіткнення.

газ за температури, не вище 273 К.

фізична модель газу, молекули якого приймають за матеріальні точки, що взаємодіють одна з одною на відстані та не взаємодіють у момент спостереження.

абсолютно чистий газ, без домішок, молекули якого приймають за матеріальні точки, що взаємодіють одна з одною тільки на відстані.

Запитання 5

При якій температурі відбувається випаровування води?

варіанти відповідей

100оС

0оС

100 К

При будь-якій.

Запитання 6

Прилади для прямого вимірювання вологості повітря називають ...

варіанти відповідей

барометрами.

гігрометрами.

барометрами-анероїдами.

вологомерами фізичними.

Запитання 7

Поверхневий натяг рідини залежить від ...

варіанти відповідей

температури рідини.

об'єму рідини.

тиску газу, з яким рідина межує.

від усіх трьох наведених чинників.

Запитання 8

... - це незалежність фізичних властивостей від напрямку, обраного в тілі.

варіанти відповідей

Ізометрія

Ізотропія

Ізохорність

Анізотропія

Анізотермія

Інвертність

Запитання 9

Одиниця вимірювання механічної напруги в СІ:

варіанти відповідей

паскаль

ньютон

напруженість

кілоньютон

Запитання 10

Деформація, це ...

варіанти відповідей

зміна форми та розмірів тіла, яка відбувається під дією тільки сили тяжіння.

зміна форми тіла.

зміна розмірів тіла.

зміна форми та розмірів тіла, яка відбувається під дією тільки внутрішніх сил.

зміна форми без зміни розмірів тіла.

зміна форми та (або) розмірів тіла.

Запитання 11

За нормального атмосферного тиску температура кипіння води за шкалою Кельвіна:

варіанти відповідей

100 К

373 К

0 К

273 К

Запитання 12

Якої деформації зазнає тканина, яку розрізають ножицями?

варіанти відповідей

Стиснення.

Вигин.

Зсув

Кручення.

Різання.

Усі зазначені види деформацій

Запитання 13

Скільки частинок міститься у 1 молі речовини?

варіанти відповідей

6,02⋅10-23 моль-1.

6,02⋅10-23 частинок.

1 частинка.

Серед наведених відповідей немає правильної.

Запитання 14

У будь-яких середовищах швидкість дифузії збільшується з підвищенням ...

варіанти відповідей

температури або зменшенням тиску.

температури і підвищенням тиску.

тиску або зменшенням температури.

температури і зменшенням тиску.

Запитання 15

Який із параметрів не належить до макроскопічних?

варіанти відповідей

Тиск.

Температура.

Температура у градусах за Цельсієм.

Усі наведені параметри належать до макроскопічних.

Запитання 16

... - це фізична величина, яка характеризує стан теплової рівноваги системи.

варіанти відповідей

Тиск

Об'єм

Теплота

Температура

Термоізоляція

Ізотермія

Запитання 17

Абсолютний нуль, це ...

варіанти відповідей

0оС

0 К

значення температури, від якого ми відраховуємо зміну теплової рівноваги у задачі при ізотермічному процесі.

0 F

Запитання 18

Формула, яка описує закон Бойля-Маріотта:

варіанти відповідей

p1V1=p2V2

p1T1=p2T2

V1T1=V2T2

Серед наведених формул немає відповідної.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест