моносахариди

Додано: 4 травня 2020
Предмет: Хімія
Тест виконано: 75 разів
24 запитання
Запитання 1

Визначте моносахарид серед наведених сполук

варіанти відповідей

С6Н12О6

С12Н22О11

С2Н4О2

6Н10О5)n 

Запитання 2

Яка речовина відноситься до кетоноспиртів

варіанти відповідей

D-глюкоза

D-маноза

D-фруктоза

D-дезоксирибоза

Запитання 3

Глюкоза належить до

варіанти відповідей

альдегідів

 спиртів

естерів

альдегідоспиртів

Запитання 4

Глюкоза утворюється в рослинах в процесі

варіанти відповідей

гідролізу

нейтралізації

фотосинтезу

естерифікації

Запитання 5

Якісна реакція на глюкозу це

варіанти відповідей

реакція спиртового бродіння

 реакція молочнокислого бродіння

 окиснення глюкози

взаємодія з амоніачним розчином аргентум (І) оксиду

Запитання 6

Внаслідок часткового окиснення глюкози утворюється

варіанти відповідей

сорбіт

карбон (IV) оксид

глюконова кислота

  крохмаль

Запитання 7

При повному окисненні глюкози утворюються

варіанти відповідей

 карбон (ІV) оксид і вода

  етанол і вода

 етанол і карбон (ІV) оксид

 етанова кислота і вода

Запитання 8

Це хімічна реакція

варіанти відповідей

фотосинтезу

окиснення глюкози

відновлення глюкози

окиснення сахарози

Запитання 9

Яке з тверджень є вірним

А. Молекула глюкози може набувати циклічної форми

Б. Фруктоза є ізомером глюкози

варіанти відповідей

Вірне твердження А

Вірне твердження Б

Обидва твердження вірні

Обидва твердження хибні

Запитання 10

Про що свідчить той факт, що глюкоза вступає в реакцію "срібного дзеркала"?

варіанти відповідей

наявність декількох гідроксильних груп

наявність альдегідної групи

наявність карбоксильної групи

наявність карбонільної та декількох гідроксильних груп

Запитання 11

Це рівняння

варіанти відповідей

Окиснення глюкози

Відновлення глюкози

спиртового бродіння

Гідролізу глюкози

Запитання 12

Органічні сполуки, до складу яких входять Карбон, Гідроген та Оксиген , загальна формула - Сn(Н2nО)n , - це

варіанти відповідей

Вуглеводи

Нуклеїнові кислоти

Ліпіди

 Білки

Запитання 13

Вуглевод, який входить до складу РНК

варіанти відповідей

Дезоксирибоза

Рибоза

Целюлоза

Сахароза

Запитання 14

До складу молекули глюкози входять функціональні групи:

варіанти відповідей

карбоксильна і гідроксильна

альдегідна і карбоксильна

тільки гідроксильні

альдегідна і гідроксильна

Запитання 15

При відновленні глюкози(під дією каталізатора Ni) утворюється шестиатомний спирт,який називається:

варіанти відповідей

Пентаацетилглюкоза

Етиленгліколь

Сорбіт

Гліцерол

Запитання 16

Виберіть рівняння реакції утворення глюкози під час фотосинтезу:

варіанти відповідей

 С6Н12О6 → 2С2Н5ОН + 2СО2  

6Н10О5)n + nН2О → nС6Н12О6        

 6СО+ 6Н2О → С6Н12О6 + 6О2  

С6Н12О6 + 6О2 → 6СО2 + 6Н2О         

Запитання 17

Який вуглевод називають "виноградним цукром"

варіанти відповідей

глюкоза

фруктоза

крохмаль

сахароза

Запитання 18

Дезоксирибоза входить до складу

варіанти відповідей

РНК

целюлози

ДНК

Запитання 19

Моносахариди мають невелику кількість атомів Карбону

варіанти відповідей

від 1 до 3 атомів у молекулі

від 3 до 7 атомів у молекулі

від 7 до 15 атомів у молекулі

Запитання 20

Позначте вуглевод, який при взаємодії з Cu(OH)2 утворює розчин блакитного кольору, а при нагріванні осад червоного кольору

варіанти відповідей

целюлоза

фруктоза

глюкоза

крохмаль

Запитання 21

Установіть відповідність між назвою вуглеводу та назвою групи вуглеводів, до якої він належить.

Вуглевод: 1. глюкоза; 2. сахароза; 3. целюлоза

Група: А. полісахариди; Б. моносахариди; В. дисахариди

варіанти відповідей

 1-А, 2-В, 3-Б

 1-В, 2-А, 3-Б

1-Б, 2-В, 3-А

 1-А, 2-Б, 3-В

Запитання 22

Вкажіть моносахариди

( декілька правильних відповідей)

варіанти відповідей

рибоза, дезоксирибоза

глюкоза, фруктоза, галактоза

мальтоза, сахароза, лактоза

крохмаль,целюлоза, хітин, глікоген

Запитання 23

Укажіть речовину, яку використовують як замінник цукру при цукровому діабеті:


варіанти відповідей

сорбіт

лактоза

галактоза

глюкоза

Запитання 24


Укажіть скільки глюкози міститься в крові людини:


варіанти відповідей

0,01-0,03%

0,08-0,11%

0,03-0,05%

0,05-0,08%

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест