Насичені одноатомні спирти

Додано: 6 грудня 2019
Предмет: Хімія, 10 клас
Тест виконано: 73 рази
9 запитань
Запитання 1

У спиртів частковий негативний заряд ( δ⁻) виникає на атомі Оксигену внаслідок зміщення спільної електронної пари

варіанти відповідей

А від атома Карбону до атома Оксигену і від атома Оксигену до атома Гідрогену

Б від атома Оксигену до атома Карбону

В від атомів Карбону і Гідрогену до атома Оксигену

Г від атома Карбону до атома Гідрогену

Запитання 2

Укажіть функціональну групу спиртів

варіанти відповідей

А -СООН

Б -ОН

В -СНО

Г -NO₂

Запитання 3

Одноатомні спирти мають вищі температури кипіння,ніж відповідні вуглеводні,внаслідок

варіанти відповідей

А наявності рухливого атома Гідрогену

Б збільшення молекулярної маси

В наявності гідроксильної групи

Г утворення водневих зв′язків

Запитання 4

Укажіть формулу найближчого гомолога етанолу

варіанти відповідей

А С₃Н₇ОН

Б С₅Н₁₁ОН

В С₄Н₁₀О

Г С₆Н₁₄О

Запитання 5

Укажіть спирт,у якого відсутні ізомери за місцем функціональної групи

варіанти відповідей

А С₃Н₇ОН

Б С₂Н₅ОН

В С₄Н₉ОН

Г С₅Н₁₁ОН

Запитання 6

Укажіть формули продуктів реакції етанолу з натрієм

варіанти відповідей

А СН₃ОNa i H₂O

Б СН₃СН₂ОNa i H₂O

B C₂H₅ONa i H₂

Г С₃Н₇ОNa i H₂

Запитання 7

Укажіть суму коефіцієнтів у реакції горіння етанолу

варіанти відповідей

А 9

Б 10

В 12

Г 15

Запитання 8

Складіть рівняння реакцій,за якими можна здійснити такі перетворення С₂Н₄→С₂Н₅ОН→СН₃СНО укажіть суму всіх коефіцієнтів

варіанти відповідей

А 7

Б 8

В 9

Г 10

Запитання 9

Під час взаємодії насиченого одноатомного спирту масою 40,8 г з надлишком натрію виділився водень об′ємом 4,48 л ( н.у.).Виведіть молекулярну формулу цього спирту.

варіанти відповідей

А С₃Н₇ОН

Б С₄Н₉ОН

В С₅Н₁₁ОН

Г С₆Н₁₃ОН

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест