Насичені одноатомні спирти

Додано: 17 січня
Предмет: Хімія, 10 клас
11 запитань
Запитання 1

 Укажіть функціональну групу спиртів.

варіанти відповідей

-СОН

-СООН

-ОН

-СН3

Запитання 2

Виберіть рядок, у якому наведено міжкласові (міжгрупові) ізомери

варіанти відповідей

пропан-1-ол, 2-метилпропан-1-ол

бутан-1-ол, бутан-2-ол

пропан-1-ол, бутан-1-ол

бутан-2-ол, діетиловий етер

Запитання 3

Виберіть правильне твердження. Вищі температури кипіння насичених одноатомних спиртів у порівнянні з вуглеводнями, що мають відповідну кількість атомів Карбону обумовлені ...


варіанти відповідей

величиною карбонового ланцюга

наявностю рухливого атома Гідрогену

наявністю зв'язків С-Н

утворенням водневих зв’язків

Запитання 4

Укажіть назву спирту, у якого відсутні ізомери.


варіанти відповідей

метанол

гексанол

пропанол

бутанол

Запитання 5

Виберіть правильне твердження. Пропан-2-ол належить до…


варіанти відповідей

насичених двоатомних спиртів

насичених триатомних спиртів

триатомних спиртів

насичених одноатомних спиртів

Запитання 6

Вкажіть речовину, з якою реагує етанол

варіанти відповідей

KOH

HCl

Cu

NaCl

Запитання 7

Вкажіть формулу вуглеводня, який утворюється під час дегідратації пропанолу.


варіанти відповідей

С3Н4

С3Н8

С3Н6

С4Н6

Запитання 8

Виберіть правильне твердження. Щоб одержати етен, етанол нагрівають …


варіанти відповідей

вище 200°С

до 140°С за наявності концентрованої сульфатної кислоти

до 50°С

до 170°С за наявності концентрованої сульфатної кислоти

Запитання 9

Вкажіть формулу речовини, яку потрібно використати, щоб з етанолу добути натрій етанолят.


варіанти відповідей

Na

Na2O

NaOH

Na2CO3

Запитання 10

Обчисліть і вкажіть об'єм водню (н. у.), який можна одержати при взаємодії етанолу з металічним натрієм масою 23 г.

варіанти відповідей

0,56 л

1,12 л

5,6 л

11,2 л

Запитання 11

Дегідратація - це реакція

варіанти відповідей

приєднання води

відщеплення води

приєднання водню

відщеплення водню

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест