Насичені вуглеводні

Додано: 26 вересня 2023
Предмет: Хімія, 10 клас
21 запитання
Запитання 1

При взаємодії з галогенами алкани вступають в реакцію...

варіанти відповідей

реакція заміщення;

  

реакція розкладу;

  

реакція приєднання;

  

реакція дегідрування

Запитання 2

Укажіть насичений вуглеводень, який не має ізомерів

варіанти відповідей

бутан

  

пентан

  

гексан

  

етан

Запитання 3

Вкажіть продукти хімічної реакції: С4Н10 + Cl2 →

варіанти відповідей

→ С4Н9Вr + НCl

 

 → С4Н10Cl2

 

 → С4Cl10 + Н2

  

→ С2Н5Cl + С2Н5Cl

Запитання 4

При взаємодії з галогенами алкани вступають в реакцію...

варіанти відповідей

реакція заміщення;

 

 реакція розкладу;

  

реакція приєднання;

 реакція дегідрування

Запитання 5

Укажіть пару елементів, з яких переважно складаються органічні речовини:

варіанти відповідей

Карбон і Оксиген

 

 

  Нітроген і Оксиген

  

  

Карбон і Гідроген

   

 Гідроген і Оксиген

Запитання 6

Гомологи - це:

варіанти відповідей

речовини, які мають однаковий якісний і кількісний склад, але різну просторову будову та властивості

 

 речовини, утворені одним і тим же елементом

  

речовини, склад яких відрізняється на певну кількість груп СН2

Запитання 7

Яку кількість атомів Гідрогену має алкан, у складі молекул якого 14 атомів Карбону:

варіанти відповідей

30

  

32

24

22

Запитання 8

Яку загальну формулу мають алкани?

варіанти відповідей

CnH2n+3

  

CnH2n+1

  

CnH2n+2

  

CnH2+2

Запитання 9

Кожен наступний представник алканів відрізняється від попереднього на групу атомів -СН2-, яка називається:

варіанти відповідей

радикал

   

функціональна група

  


гомолог

   

гомологічна різниця

Запитання 10

Перетворіть схему реакції на рівняння: C2H6 + O2 = CO2 + H2O


варіанти відповідей

5

  

8

7

19

Запитання 11

Валентність Карбону в органічних сполуках

варіанти відповідей

2

  

3

4

6

Запитання 12

Із наведеного переліку формул вуглеводнів - формули гомологів метану

варіанти відповідей

С3Н6, С4Н10, С2Н5

 

 С3Н6, С4Н12, С2Н5

 

 С3Н8, С4Н10, С2Н6

 

 С2Н8, С4Н10, С2Н6

Запитання 13

Фізичні властивості алканів:

1. Добре розчиняються у воді

2. З метану до бутану - газоподібні

3. Метан легший за повітря

4.Зі зростання молекулярної маси покращується їхня розчинність

5. Метан має приємний запах

варіанти відповідей

 1, 4

  

2, 3

  

2, 4

 

 3, 5

Запитання 14

Де в природі міститься основна частина метану?

варіанти відповідей

Нафті

 

 Природньому газі

 

 Кам'яному вугіллі

 

 Торфі

Запитання 15

Укажіть типи хімічних реакцій, характерні для етану.

1) гідрування

2) повне окиснення

3) заміщення

4) приєднання

5) гідроліз

6) естерифікація

варіанти відповідей

1,5

  

2,4

 

 4,6

 

 2, 3

Запитання 16

Які твердження щодо метану правильні?

варіанти відповідей

взаємодіє з хлором за освітлення

  

  

основний компонент природного газу

 

 знебарвлює бромну воду

 

 можна добути взаємодією кальцій карбіду з водою

 

 належить до гомологічного ряду алканів

  

важчий за повітря

Запитання 17

Унаслідок УФ-випромінювання суміщі метану з хлором відбулася хімічна реакція. Укажіть назву її основного родукту, якщо співвідношення обємів метану і хлору становить 1:2

варіанти відповідей

хллорометан

  

дихлорометан

  

трихлорометан

  

тетрахлорометан

Запитання 18

Вкажіть за номенклатурою IUPAC назву речовини

варіанти відповідей
Запитання 19

Укажіть за номенклатурою IUPAC назву речовини, структурна формула якої

варіанти відповідей
Запитання 20

Укажіть, який насичений вуглеводень за нормальних умов є рідиною

варіанти відповідей

СН4

  

С3Н8

  

С5Н12

 

 С18Н38

Запитання 21

Як ще називають метан?

варіанти відповідей

чадний газ

  

  болотний газ

 

  звеселяючий газ

  

  природний газ

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест