24 червня о 18:00Вебінар: Практика створення матеріалів для оформлення та зонування класного приміщення в НУШ

Насичені й ароматичні аміни. Амінокислоти. Пептиди. Білки.

Додано: 4 травня 2020
Предмет: Хімія, 10 клас
Тест виконано: 25 разів
12 запитань
Запитання 1

Характеристична група амінів - ...


варіанти відповідей

карбонільна

карбоксильна

нітрогрупа

аміногрупа

Запитання 2

Метиламін належить до ...

варіанти відповідей

насичених вуглеводнів

аренів

ароматичних амінів

насичених амінів

Запитання 3

Утворення молекули білка це реакція - ...

варіанти відповідей

естерифікації

гідратації

поліконденсації

полімеризації

Запитання 4

Обрати ряд сполук, в якому знаходяться тільки білки:

варіанти відповідей

міоглобін, глутамін, ферменти

гліцин, хітин, гепарин

тирозин, гемоглобін, глікоген

Запитання 5

Втрата білками їх природних властивостей внаслідок порушення просторової будови називається - ...

варіанти відповідей

рекомбінація

денатурація

фільтрація

гідроліз

Запитання 6

Властивості білків залежать від того:

варіанти відповідей

які амінокислотні залишки їх утворюють

в якій послідовності амінокислотні залишки сполучені один з одним

яка довжина первинної структури

Запитання 7

Амінокислоти містять такі функціональні групи ...


варіанти відповідей

тільки-СООН

-СООН та -NH2

тільки -NH2

-СООН та-NО2

Запитання 8

Основні галузі застосування аніліну: (декілька правильних)

варіанти відповідей

виробництво ліків

виробництво вибухових речовин

виробництво волокон

виробництво барвників

Запитання 9

Незамінні амінокислоти - це амінокислоти, які ...

варіанти відповідей

можуть надходити до організму лише з їжею

можуть утворюватися лише в організмі

можна отримати лише у вигляді синтетичних біодобавок

синтезуються лише в людському організмі

Запитання 10

Біуретова реакція - це ...


варіанти відповідей

поява фіолетового забарвлення при дії на білок розчину лугу та купрум(ІІ) сульфату

поява жовтого забарвлення при дії на білок концентрованої нітратної кислоти

випадання темно-бурого осаду внаслідок дії на білок плюмбум(ІІ) ацетату в лужному середовищі

поява малинового забарвлення під час дії на білок фенолфталеїну

Запитання 11

Вторинна структура білка:

варіанти відповідей
Запитання 12

Позначте, дія яких факторів призводить до денатурації білка:(декілька правильних)

варіанти відповідей

при струшуванні

при дії радіоактивного випромінювання

при взаємодії з кислотами, лугами, солями важких металів, органічними розчинниками

при нагріванні до високих температур

при розчиненні у воді

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест