Назви неорганічних речовин

Додано: 18 січня 2022
Предмет: Хімія, 8 клас
Тест виконано: 116 разів
12 запитань
Запитання 1

Обрати з переліку ряд речовин, де є лише кислоти

варіанти відповідей

СаО, НNO3 ,Na3PO4

Са(ОH)2, НNO3 , Na3PO4

СаО, НgNO3 , ВаСІ2

Н2S, НNO3 , H3PO4

Запитання 2

Знайти визначення , що таке солі

варіанти відповідей

Складні речовини, що містять металічний елемент та кислотний залишок

Складні речовини, що містять металічний елемент та гідроксильну групу

Складні речовини, що містять металічний елемент та Оксиген

Складні речовини, що містять гідроген та кислотний залишок

Запитання 3

Вказати формулу амфотерного оксиду

варіанти відповідей

ВеО

ВаО

СО

СаО

Запитання 4

Яка з даних кислот є оксигеновмісною та двоосновною

варіанти відповідей

Сульфідна

Сульфітна

Нітратна

Ортофосфатна

Запитання 5

Що таке луг?

варіанти відповідей

Нерозчинна сіль

Нерозчинна основа

Розчинна основа

Сильна кислота

Запитання 6

Яка з назв для речовини К2SO3 є вірною

варіанти відповідей

Кальцій сульфат

Калій сульфіт

Калій сульфід

Калій сульфат

Запитання 7

Закінчити речення:

Неметалічні елементи можуть входити до ….

варіанти відповідей

Основних оксидів

Амфотерних оксидів

Кислотних оксидів

Катіонів солей

Запитання 8

Дайте правильну класифікацію речовині

NaOH

варіанти відповідей

Сіль, розчинна у воді

Одноосновна оксигеновмісна кислота

Однокислотна розчинна основа

Однокислотна нерозчинна основа

Запитання 9

Вибрати сіль, кислотний залишок якої є тривалентним

варіанти відповідей

Калій ульфат

Калій ортофосфат

Калій нітрат

Калій гідроксид

Запитання 10

Скільки атомів Гідрогену має силікатна кислота

варіанти відповідей

Не має жодного

Має три

Має два

Має один

Запитання 11

Оберіть вірне про гідроксильну групу

варіанти відповідей

Є у складі всіх оксидів, має валентність два

Є у складі всіх солей, завжди одновалентна

Є у складі всіх основ, має заряд мінус один

Є у складі оксигеновмісних кислот у вигляді катіона

Запитання 12

Несолетворним оксидом є…

варіанти відповідей

Нітроген (І) оксид

Натрій (І) оксид

Нітроген (ІV) оксид

Алюміній оксид

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест