12 липня о 18:00Вебінар: Формування історичних уявлень учнів: практичні поради вчителю

Нітрогеновмісні органічні сполуки

Додано: 5 квітня 2020
Предмет: Хімія, 10 клас
Тест виконано: 105 разів
24 запитання
Запитання 1

Група атомів, що характерна певному класу речовин та впливає на їх хімічні властивості називається: 

варіанти відповідей

функціональною групою

гомологічною різницею

ступенем полімерізації

Запитання 2

Позначте назву органічної речовини, якій відповідає формула C6H5-NH2

варіанти відповідей

анілін

метанамін

етанамін

пр0пан -1- амін

Запитання 3

Позначте назву органічної речовини, якій відповідає формула CH3 -СН2-NH2

варіанти відповідей

анілін

метанамін

етанамін

пропан -1- амін

Запитання 4

Позначте назву органічної сполуки, яка належить до амінів

варіанти відповідей

гліцин

бензен

анілін

бутаналь

Запитання 5

Позначте назву органічної сполуки, яка належить до амінокислот

варіанти відповідей

гліцин

бензен

анілін

бутаналь

Запитання 6

Позначте назву органічної сполуки, яка виявляє амфотерні властивості.

варіанти відповідей

фенол

метанамін

етанова кислота

аміноетанова кислота

Запитання 7

Позначте назву органічної сполуки, яка виявляє основні властивості.

варіанти відповідей

фенол

метанамін

етанова кислота

аміноетанова кислота

Запитання 8

Позначте назву продукту реакції взаємодії аніліну з бромною водою

варіанти відповідей

2,4,6 - трибромфенол

2.4,6 -триброманілін

етиламоній бромід

феніламоній бромід

Запитання 9

Вкажіть формулу пропан-1-аміну:

варіанти відповідей

СH3-NH2

СH3-NH-CH3

СH3-CH2-NH2

СH3-CH2-CH2-NH2

Запитання 10

Запишіть рівняння горіння етанаміну та підрахуйте суму коефіцієнтів у лівій частині рівняння:

варіанти відповідей

30

24

16

19

Запитання 11

Складіть рівняння реакції горіння аніліну і підрахуйте суму всіх коефіциєнтів

варіанти відповідей

15

35

55

75

Запитання 12

Обери всі формули амінів:

варіанти відповідей

СН3–СН2–NН2

С6Н6

3

СН3–NН2

Запитання 13

Функціональна група первинних амінів

варіанти відповідей

- NO2

- NH2

- COOH

- CHO

Запитання 14

Назвіть амін, формула якого: СН3-СН(С2Н5)-СН2-2

варіанти відповідей

2-етилпропан-3-амін

2-етилпропан-1-амін

2-етилбутан-1-амін

пентиламін

Запитання 15

Позначте продукти згоряння амінів:


варіанти відповідей

СО2, Н2О, N;

СО2, Н2О, N2 ; 

СО2, Н2О, NH3 .

Запитання 16

                     СН3

                      |

СН3 – СН2 – С  –  СН – СООН

                      |        |

                     СН3   NH2

Запропонована амінокислота має назву:

варіанти відповідей

3,3-диметил-4-амінопентанова кислота

3,3-диметил-2-амінопентанова кислота

2-аміно-3,3-диметилпентанова кислота

4-аміно-3,3-диметилпентанова кислота

Запитання 17

Амінокислоти, у молекулах яких аміногрупа розташована біля сусіднього з карбоксильною групою атома Карбону називається:

варіанти відповідей

амінодикарбонові кислоти

диамінокарбонові кислотиα

α-амінокислоти

ароматичні амінокислоти

Запитання 18

Продукти взаємодії амінокислот між собою називаються:

варіанти відповідей

пептиди

пектини

пентани

пентандіоли

Запитання 19

 

  O     H

   ‖      |

– C  – N – ця група атомів має назву:

варіанти відповідей

карбоксильна

пептидна

карбонільна

пектинна

Запитання 20

Амінокислоти проявляють:

варіанти відповідей

кислотні властивості

основні властивості

амфотерні властивості

окисні властивості

Запитання 21

Спіралевидна структура білка, яка утворена за рахунок водневих зв'язків, називається

варіанти відповідей

первинна

вторинна

третинна

четвертинна

Запитання 22

Біуретова реакція є якісною на:

варіанти відповідей

ароматичну групу

пептидну групу

сульфідну групу

гідроксильну групу

Запитання 23

Ксантопротеїнова реакція має забарвлення:

варіанти відповідей

фіолетове

чорне

біле

жовте.

Запитання 24

Гемоглобін це білок який забезпечує

варіанти відповідей

Будівельну функцію

Захисну функцію

Транспортну функцію

Регуляторну функцію

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест