Нітрогеновмісні органічні сполуки

Додано: 4 травня
Предмет: Хімія, 10 клас
Тест виконано: 38 разів
14 запитань
Запитання 1

Вкажіть функціональну групу амінів:

варіанти відповідей

=NH;

- NH2;

-NO2;

-N=NH.

Запитання 2

Вкажіть функціональну групу нітросполук:

варіанти відповідей

=NH;

-NH2;

- NO2;

-N=NH.

Запитання 3

Вкажіть сполуку, похідними якої є аміни:

варіанти відповідей

нітратна кислота;

амоніак;

вода;

етан.

Запитання 4

Виберіть характеристику молекул первинних амінів:

варіанти відповідей

містять три вуглеводневих радикали, сполучених з Нітрогеном.

містять однакові вуглеводневі радикали;

містять один вуглеводневий радикал, сполучений з аміногрупою;

містять два радикали, сполучених з групою атомів =NH;

Запитання 5

Вкажіть формулу аніліну:

варіанти відповідей

CH3NH2;

C6H5NH2;

C6H5CH2NH2;

(C6H5)2NH.

Запитання 6

Вкажіть клас сполук до яких належить анілін:

варіанти відповідей

нітросполуки;

первинні аміни;

вторинні аміни;

амінокислоти.

Запитання 7

Виберіть продукти, що утворюються при згоранні амінів:

варіанти відповідей

вуглекислий газ та вода;

вуглекислий газ, вода та амоніак;

вуглекислий газ, азот та вода;

вуглекислий газ та амоніак.

Запитання 8

Вкажіть сполуку, що утвориться при взаємодії феніламіну з гідроген хлоридом:

варіанти відповідей

фініламоній хлорид;

дифеніламоній хлорид;

хлоробензен;

феніламін хлорид.

Запитання 9

Визначте речовину, при взаємодії з якою аміни виявляють основні властивості:

варіанти відповідей

вода

металічний натрій

натрій гідроксид

кисень

Запитання 10

Встановіть сполуку, що є найслабкішою основою:

варіанти відповідей

амоніак

анілін

метиламін

диметиламін

Запитання 11

Яка з реакцій підтверджує основні властивості метиламіну?

варіанти відповідей

NH3 + HCl → NH4Cl.

CH3NH2 + HCl →⌈CH3NH3+Cl-.

C2H5NH2 + HCl→⌈C2H5NH3+Cl-

4CH3NH2 + 9O2→4CO2 + 10H2O + 2N2

Запитання 12

Яка речовина утворюється при дії бромоводню на гліцин?

варіанти відповідей

Br-CH2-COOH.

NH2-CH2-COBr

[NH3-CH2-COOH]+Br-

NH2-CH2-COOBr

Запитання 13

Виберіть твердження щодо ароматичного аміну, якщо на його добування шляхом відновлення було затрачено 27.8г нітробензену, а вихід продукту реакції складає 95%

варіанти відповідей

молекулярна формула CH3NH2

молекулярна формула C6H5NH2

маса одержаного аміну 20г

маса одержаного аміну 21г

Запитання 14

Виберіть твердження щодо органічної сполуки з молекулярною масою 31г/моль, при спалюванні якої утворилось 1,344л карбон (lV) оксиду(н.у), 2,7г води і азот:

варіанти відповідей

молекулярна формула C6H5NН2

молекулярна формула CH32

відносна густина цієї речовини за воднем-15,5

відносна густина цієї речовини за повітрям - 1,07

сполука є первинним аміном

сполука є ароматичним аміном

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест