20 травня о 18:00Вебінар: Можливості сервісів Canva та Liveworksheets для створення інтерактивних навчальних матеріалів

Нітрогеновмісні органічні сполуки. Насичені та ароматичні аміни. Амінокислоти. Білки

Тест створений для учнів 10 класу за темою: "Нітрогеновмісні органічні сполуки", тому може бути використаний, як на уроці узагальнення і систематизації знань, так і на уроці контролю, в режимі реального часу. Доцільний тест і як домашнє завдання.

Додано: 6 травня 2020
Предмет: Хімія, 10 клас
Тест виконано: 94 рази
20 запитань
Запитання 1

Дайте визначення аміни це -

варіанти відповідей

Похідні амоніаку, в молекулах яких замість одного чи кількох атомів Гідрогену містяться вуглеводневі залишки.

Похідні вуглеводнів, в молекулах яких замість одного чи кількох атомів Гідрогену містяться вуглеводневі залишки.

Похідні амоніаку, в молекулах яких замість одного чи кількох атомів Гідрогену містяться гідроксильні групи.

Похідні карбонових кислот, в молекулах яких замість одного чи кількох атомів Гідрогену містяться вуглеводневі залишки.

Запитання 2

Група атомів -NH2, яка є характеристичною для амінів і називається:

варіанти відповідей

альдегідна

нітрогрупа

аміногрупа

карбонільна

Запитання 3

Найпростішим ароматичним аміном є (обери декілька відповідей):

варіанти відповідей

анілін

алкін

метиламін

феніламін

Запитання 4

Вкажіть систематичну назву насиченого аміну CH3NH2

варіанти відповідей

анілін

метиламін

диметанамін

етиламін

Запитання 5

Метиламін належить до

варіанти відповідей

насичених вуглеводнів

насичених амінів

ароматичних амінів

аренів

Запитання 6

Оберіть фізичні властивості мелиламіну :

варіанти відповідей

газ, добре розчиняється у воді, температура кипіння вища ніж у відповідного вуглеводню

можуть легко переходити з одного агрегатного стану в інший.

тверда речовина, з різким неприємним запахом

безбарвна рідина з характерним запахом , яка розчиняється у спирті, бензені, але малорозчинна у воді

Запитання 7

Оберіть фізичні властивості аніліну:

варіанти відповідей

безбарвна рідина, з характерним запахом,яка розчиняється у спирті, бензені, але малорозчинна у воді

тверда речовина, з специфічним запахом.

можуть легко переходити з одного агрегатного стану в інший.

газ з , що добре розчиняється у воді, та має вищю температуру кипіння ніж відповідний вуглеводень

Запитання 8

Анілін взаємодіє з

1. NaOH; 2. HCl; 3. Br2; 4. C2H5OH; 5. CH3COOH

варіанти відповідей

2,3

1,5

3,5

2,4

Запитання 9

Під час реакції горіння амінів утворюються:

варіанти відповідей

вода та вуглекислий газ

вода та азот

вуглекислий газ, вода, азот

азот та кисень

Запитання 10

Для отримання гідроксид метиламонію, до метанаміну необхідно додати:

варіанти відповідей

гідроген хлорид

воду

натрій гідроксид

кисень

Запитання 11

Складіть рівняння повного окиснення метиламіну та вкажіть суму всіх коефіцієнтів:

варіанти відповідей

27

15

23

29

Запитання 12

Складіть рівняння реакції відновлення нітробензену воднем та вкажіть суму коефіціентів біля продуктів реакції:

варіанти відповідей

3

4

7

5

Запитання 13

Похідні вуглеводнів, у молекулах яких міститься аміногрупа і карбоксильна група.

варіанти відповідей

карбонові кислоти

амінокислоти

жири

білки

Запитання 14

Поліпептиди, які складаються із фрагментів молекул α-амінокислот і виконують особливі функції в живих організмах, називаються:

варіанти відповідей

амінокислоти

жири

аміни

білки

Запитання 15

Спіраль поліпептидного ланцюга згорнена у клубок внаслідок виникнення зв'язків -S-S-, -COO-...+NH3- між фрагментами молекул-це

варіанти відповідей

вторинна структура білка

третинна структура білка

первинна структура білка

четвертинна структура білка

Запитання 16

Оберіть, твердження, що характеризують амінокислоти:

1. Молекули амінокислот містять:карбоксильну і аміногрупу;

2. Проявлятьтільки кислотні властивості;

3. 2-амінопропанова кислота- це гліцин;

4. Здатні взаємодіяти одно з одною та утворювати певний вид зв′язку;

5. 8 амінокислот входять до складу білка.

варіанти відповідей

2,5

3,4

2,3

1,4

Запитання 17

Серед наведених ознак вкажіть ті, що характеризують амінокислоти:

варіанти відповідей

проявляють тільки основні властивості;

проявляють тільки кислотні властивості;

характерні амфотерні властивості; 

мають у складі карбоксильну групу; 

Запитання 18

Вкажіть найпростішу амінокислоту

варіанти відповідей

амінооцтова кислота

метиламін

валін

3-аміно - 3 - метилбутанова кислота

Запитання 19

Біуретова реакція - це:

варіанти відповідей

поява жовтого забарвлення при дії на білок концентрованої нітратної кислоти

поява фіолетового забарвлення при дії на білок розчину лугу та купрум(ІІ) сульфату

випадання темно-бурого осаду внаслідок дії на білок плюмбум(ІІ) ацетату в лужному середовищі

поява малинового забарвлення під час дії на білок фенолфталеїну

Запитання 20

Ксантопротеїнова реакція - це:

варіанти відповідей

поява фіолетового забарвлення при дії на білок розчину лугу та купрум(ІІ) сульфату

  поява жовтого забарвлення при дії на білок концентрованої нітратної кислоти

випадання темно-бурого осаду внаслідок дії на білок плюмбум(ІІ) ацетату в лужному середовищі

поява малинового забарвлення під час дії на білок фенолфталеїну

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест