Об'єм тіл обертання

Додано: 2 березня
Предмет: Геометрія, 11 клас
Тест виконано: 23 рази
9 запитань
Запитання 1

Знайдіть об’єм конуса, якщо його осьовий переріз АSВ ‒ правильний трикутник зі стороною 2√3 см.

варіанти відповідей

2√3π см3

3π см3

3√3π см3

6π см3

Запитання 2

Знайдіть об’єм циліндра, якщо АВСD ‒ його осьовий переріз, СВ = 6 см, ∠АСВ = 45⁰.

варіанти відповідей

27π см3

54π см3

108π см3

96π см3

Запитання 3

Обчисліть об’єм правильної піраміди SАВСD, якщо SO = 3 см, = 5 см.

варіанти відповідей

16 см3

48 см3

32 см3

96 см3

Запитання 4

В осьовий переріз кулі з центром у точці О вписано квадрат АВСD. Знайдіть об’єм кулі, якщо AD = 2√3 см.

варіанти відповідей

8π см3

4√6 см3

4√6π см3

8√6π см3

Запитання 5

Знайдіть об'єм кулі радіуса 3 см.

варіанти відповідей

36 1∕3 π см3

64π см3

36 π см3

18 см3

24 см3

Запитання 6

Знайдіть об'єм циліндра, осьовим перерізом якого є квадрат, якщо площа квадрата дорівнює 36 см2.

варіанти відповідей

54π см3

18π см3

36π см3

64π см3

Запитання 7

Об'єм циліндра дорівнює 72π см3. Знайдіть висоту цього циліндра, якщо радіус його основи дорівнює 3 см.

варіанти відповідей

24 см

12 см

9 см

8 см

6 см

Запитання 8

Знайдіть об'єм конуса, в якому твірна дорівнює 5 см, а діаметр основи становить 6 см.

варіанти відповідей

9π см3

12π см3

16π см3

21π см3

27π см3

Запитання 9

Радіус сфери дорівнює 5 см. Сферу перетинає площина, відстань від якої до центра сфери дорівнює 3 см. Знайдіть довжину лінії перетину сфери із цією площиною.

варіанти відповідей

16π см

15π см

8π см

9π см

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест