Об’єми і площі поверхонь геометричних тіл та многогранників. (Підготовка до контрольної роботи)

Додано: 6 лютого 2021
Предмет: Геометрія, 11 клас
Тест виконано: 176 разів
11 запитань
Запитання 1

Знайдіть радіус основи циліндра, об'єм якого дорівнює 252π см3,

а висота - 7 см.

варіанти відповідей

36 см

12 см

6 см

6π см

Запитання 2

Знайдіть об'єм прямокутного паралелепіпеда з лінійними вимірами

4 см, 5 см, 6 см.

варіанти відповідей

20 см3

40 см3

80 см3

120 см3

Запитання 3

Відстань між рівними й паралельними між собою перерізами кулі дорівнює 6 см. Радіус кулі дорівнює 5 см. Чому дорівнює площа кожного з перерізів?

варіанти відповідей

 16π см2

25π см2

 36π см2

  64π см2

Запитання 4

Основою піраміди є ромб, діагоналі якого дорівнюють 9 см і 10 см. Висота піраміди дорівнює 10 см. Обчисліть об'єм піраміди.

варіанти відповідей

120 см3

 60 см3

150 см3

 360 см3

Запитання 5

Знайти площу бічної поверхні конуса, твірна якого дорівнює 5 см, а висота - 4 см.

варіанти відповідей

12π см2

15π см2

20π см2

40π см2

Запитання 6

Знайти об'єм циліндра, осьовим перерізом якого є квадрат з площею 16 см2

варіанти відповідей

2π см3

4π см3

8π см3

16π см3

Запитання 7

Знайдіть площу сфери, якщо довжина великого кола дорівнює 8π см2.

варіанти відповідей

16π см2

64π см2

48π см2

32π см2

Запитання 8

Діагональ осьового перерізу циліндра дорівнює 20 см і утворює з площиною основи кут 30о. Знайдіть об'єм циліндра.

 

варіанти відповідей

750π см3

250√3π см3

 250π см3

750√3π см3

Запитання 9

Знайдіть об’єм прямої трикутної призми, ребра основи якої дорівнюють

29 см, 25 см і 6 см, а бічне ребро – 10 см.

варіанти відповідей

300 см3

600 см3

1200 см3

60 см2

Запитання 10

Знайдіть радіус металевої кулі, отриманої в результаті переплавки конуса, висота якого дорівнює 12 см, а радіус – 3 см. Втратами металу при переплавці знехтуйте.

варіанти відповідей

27 см

9 см

3 см

36 см

Запитання 11

Знайдіть об’єм правильної трикутної піраміди, бічне ребро якої дорівнює b і утворює кут α з висотою піраміди. 

варіанти відповідей

0,5√3b3sin2αcosα

0,25√3b3sin2αcosα

0,5√3b3sinαcos2α

0,25√3b3sinαcos2α

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест