26 травня о 18:00Вебінар: Як вчителю створити та розвивати власний YouTube-канал

Облік нефінансових активів

Додано: 27 жовтня 2020
Предмет: Економіка, 11 клас
20 запитань
Запитання 1

До рахунку класу 1 Нефінансові активи належить:


варіанти відповідей

10 «Основні засоби»

20 «Довгострокова дебіторська заборгованість»

51 «Внесений капітал»

70 «Доходи за бюджетними асигнуваннями» 

Запитання 2

На якому субрахунку обліковують вкладення у капітальні інвестиції бюджетних установ ?

варіанти відповідей

1411

1311

1312

1313

Запитання 3

Придбані основні засоби у бюджетній установі, за які здійснено попередню оплату:

варіанти відповідей

Дт 10     Кт 7112

Д-т 1311  К-т 2113

Дт 10   Кт 1311

Дт 10     Кт 5311

Запитання 4

Зараховано об’єкт до складу основних засобів бюджетної установи:

варіанти відповідей

Дт 10        Кт 5311

Дт 11         Кт 1312, Д-т 54 К-т 51

Дт 1311     Кт 6211

Д-т 10       К-т 1311, Д-т 54 К-т 51

Запитання 5

Оприбутковано лишки основних засобів, виявлених під час інвентаризації в бюджетній установі:

варіанти відповідей

Дт 10        Кт 7112

Дт 10        Кт 5311

Дт 10         Кт 1311

Дт 11         Кт 7112

Запитання 6

Списано повністю зношені, непридатні для використання основні засоби у бюджетній установі:

варіанти відповідей

Д-т 8411           К-т 10

Д-т 1411           К-т 10

Д-т 5311           К-т 10

Д-т5111             К-т 10

Запитання 7

Нараховано амортизацію на основні засоби бюджетної установи 

варіанти відповідей

Дт 8014     Кт 1412

Дт 1411    Кт 10 

Дт 8014    Кт 1411 

Дт 8014    Кт 1413

Запитання 8

Під час приймання в експлуатацію або введення в дію об’єктів основних засобів понесені витрати в бюджетних установах списують з кредиту рахунка:

варіанти відповідей

13

10

11

12

Запитання 9

Зараховано основні засоби, що отримані безоплатно у бюджетній установі:

варіанти відповідей

Дт 10       Кт 10

Дт 10       Кт 1311, Дт 7511 Кт 51

Дт 11       Кт 1312, Дт 7511 Кт 51

Дт 10       Кт 7112

Запитання 10

Вказати правильний бухгалтерський запис: списано основні засоби бюджетною установою : первісна вартість – 50000 грн, сума зносу –

49500 грн.


варіанти відповідей

Д-т 8411 К-т 10 500грн;

Д-т 8411 К-т 10 500грн; Д-т 1411 К-т 10 49500грн

Д-т 1411   К-т 10 49500грн

Д-т 8411 К-т 10 50000грн; Д-т 1411 К-т 10 49500грн

Запитання 11

Вказати правильний бухгалтерський запис: бюджетна установа шляхом післяплати за рахунок коштів загального фонду придбала легковий автомобіль вартістю 140000 грн: 

варіанти відповідей

Д-т 1311 К-т 6415 140000грн;    Д-т 6415 К-т 2313 140000грн.

Д-т 2113 К-т 2313  140000 грн.

Д-т 1312 К-т 6415 140000грн;    Д-т 6415 К-т 2313 140000грн.

Д-т 1312 К-т 2113 140000грн

Запитання 12

Відображено зміну вартості основних засобів у бюджетній установі: первісна вартість об’єкта становила 22000 грн, переоцінена – 26300:

варіанти відповідей

Д-т 10      К-т 1311  26300 грн.

Д-т 10      К-т 5311   4300 грн.

Д-т 1411  К-т 10       22000 грн.

Д-т 5311   К-т 10        4300 грн.

Запитання 13

Первісна вартість комп’ютера становить 14000 грн, ліквідаційна –

1000 грн, залишкова – 6000 грн. Строк корисного використання 10 років. Вказати правильний запис з нарахування амортизації (річну суму) бюджетною установою:


варіанти відповідей

Д-т 1411  К-т 10       8000 грн.

Д-т 8411  К-т 10       6000 грн.

Д-т 8014 К-т 1411    1300 грн.

Д-т 5511  К-т 8014   1300 грн.

Запитання 14

За рахунок коштів спеціального фонду коледж придбав комп’ютерну програму шляхом передоплати вартістю 5400 грн. Вказати правильний запис

варіанти відповідей

Д-т 1313   К-т 2113    5400 грн.

Д-т 1313   К-т 6415    5400 грн.

Д-т 12       К-т 1313    5400 грн;   

Д-т 1313      К-т 6211    5400грн; 

Запитання 15

Придбану коледжем  комп’ютерну програму вартістю 5400 грн введено в експлуатацію. Вказати правильний запис:

варіанти відповідей

Д-т 1313   К-т 2113   5400 грн.

Д-т 1313   К-т 6215   5400 грн.

Д-т 12         К-т 1313   5400 грн;   Д-т 54 К-т 51 5400грн.


Д-т 1113         К-т 1312   5400 грн;   Д-т 54 К-т 51 5400грн.


Запитання 16

Нефінансові активи – це економічні ресурси нефінансового характеру, контрольовані суб’єктом бухгалтерського обліку в секторі загального державного управління в результаті минулих подій, використання яких, як очікується, приведе до 

варіанти відповідей

отримання економічних вигід у майбутньому

зменшення економічних вигід у майбутньому

збільшення зобов'язань у майбутньому

зменшення зобов'язань у майбутньому

Запитання 17

Нефінансові активи бюджетних установ не включають

варіанти відповідей

нематеріальні активи, 

основні засоби

кошти на рахунках у банку

незавершені капітальні інвестиції

Запитання 18

Необоротні активи (НА) бюджетних установ – це матеріальні й нематеріальні ресурси, що належать установі та забезпечують її функціонування, термін корисної експлуатації яких, як очікується, становить

варіанти відповідей

понад один рік. 


менше одного року

квартал

півріччя

Запитання 19

З метою бухгалтерського обліку необоротні активи поділяються групи:

варіанти відповідей

основні засоби, інші необоротні матеріальні активи, нематеріальні активи

основні засоби, інші необоротні матеріальні активи, малоцінні швидкозношувані предмети

основні засоби, нематеріальні активи, запаси

малоцінні швидкозношувані предмети, запаси, поточні біологічні активи

Запитання 20

Порядок обліку необоротних активів бюджетних установ визначено 

варіанти відповідей

НП(С)БОДС 121

НП(С)БОДС 122

НП(С)БОДС 121, 122

НП(С)БОДС 101, 102

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест