21 травня о 18:00Вебінар: Психологічний супровід педагогів, дітей та батьків в умовах віддаленого спілкування та навчання

Облік розрахункових операцій комерційних банків

Додано: 27 жовтня 2020
Предмет: Економіка, 11 клас
Тест виконано: 5 разів
15 запитань
Запитання 1

Бухгалтерський запис Д-т 1005 «Банкноти та монети інкасовані до перерахування» К-т 2600 «Кошти на вимогу суб’єктів господарювання» означає:


варіанти відповідей

зарахування інкасованої грошової виручки після її перерахування на рахунок клієнта


зарахування інкасованої грошової виручки до її перерахування на рахунок клієнта

зарахування виявленого надлишку грошової виручки на рахунок клієнтасписання з рахунку клієнта виявленої недостачі грошової виручки


Запитання 2

Бухгалтерський запис Д-т 1600 «Кореспондентські рахунки інших банків» К-т 2620 «Кошти на вимогу фізичних осіб» означає:

варіанти відповідей

на коррахунок банку поступили кошти для фізичної особи


банк списав кошти з рахунку клієнта і перерахував їх банку-кореспонденту


за дорученням фізичної особи банк перерахував кошти з її рахунку в інший банк


за дорученням банку-кореспондента банк списав кошти з його коррахунку і зарахував їх своєму клієнту – фізичній особі

Запитання 3

Який розрахунковий документ банк платника приймає до виконання протягом 10 календарних днів з дня його виписки?

варіанти відповідей

платіжне доручення

платіжна вимога-доручення


платіжна вимога


усі зазначені документи


Запитання 4

Бухгалтерське проведення Д-т 2600 «Кошти на вимогу суб’єктів господарювання»  К-т 1200 «Кореспондентський рахунок банку в НБУ» означає:

варіанти відповідей

на основі платіжного доручення банк платника списав кошти з рахунку суб’єкта господарювання і перерахував їх одержувачу коштів, що обслуговується в іншому банку


на основі платіжної вимоги-доручення банк платника списав кошти з рахунку суб’єкта господарювання і перерахував їх одержувачу коштів, що обслуговується в іншому банку;


на основі платіжної вимоги банк платника списав кошти з рахунку суб’єкта господарювання і перерахував їх стягувачу, що обслуговується в іншому банку;


усе зазначене правильно

Запитання 5

Акредитив, оплата за яким, у разі тимчасової відсутності коштів на рахунку платника, гарантується банком-емітентом за рахунок банківського кредиту:

варіанти відповідей

покритий

відкличний

безвідкличний

непокритий

Запитання 6

Яку бухгалтерську проводку виконує банк одержувача коштів на початок операційного дня, який визначений датою валютування?

варіанти відповідей

Д-т 1200 «Кореспондентський рахунок банку в НБУ»

К-т 2600 «Кошти на вимогу суб’єктів господарювання»

Д-т 2600 «Кошти на вимогу суб’єктів господарювання»

К-т 2602 «Кошти в розрахунках суб’єктів господарювання»

Д-т 2602 «Кошти в розрахунках суб’єктів господарювання»

К-т 1200 «Кореспондентський рахунок банку в НБУ»

Д-т 2602 «Кошти в розрахунках суб’єктів господарювання»

К-т 2600 «Кошти на вимогу суб’єктів господарювання»

Запитання 7

Які бухгалтерські проводки виконуються банком-еквайром у разі одержання коштів з Банку-емітента при розрахунках платіжними картками?

варіанти відповідей

Д-т 1200 «Кореспондентський рахунок банку в НБУ»

К-т 2924 «Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток»


Д-т 2600 «Кошти на вимогу суб’єктів господарювання»

К-т 2924 «Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток»


Д-т 2924 «Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток»

К-т 2600 «Кошти на вимогу суб’єктів господарювання»


Д-т 2924 «Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток»

К-т 1200 «Кореспондентський рахунок банку в НБУ»


Запитання 8

Строк дії акредитива в банку-емітенті встановлюється покупцем в межах:

варіанти відповідей

10 днів


20 днів


15 днів


строк дії акредитива визначається в заяві заявником акредитиву


Запитання 9

Акредитив, що не забезпечений власними грошовими коштами наказодавця акредитива:

варіанти відповідей

покритий


відкличний


безвідкличний


непокритий

Запитання 10

Бухгалтерське проведення Д-т 2600 «Кошти на вимогу суб’єктів господарювання» К-т 2063 «Кредити в поточну діяльність, що надані суб’єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю» означає:

варіанти відповідей

банк видав короткостроковий кредит суб’єкту господарювання у поточну діяльність


банком повернено строковий депозит суб’єкту господарювання


суб’єкт господарювання повернув заборгованість за кредитом, що був наданий у поточну діяльність, який обліковується за амортизованою собівартістю

банк визнав заборгованість за короткостроковим кредитом, що був наданий у поточну діяльність суб’єктів господарювання безнадійною


Запитання 11

Рахунок, відкритий конкретному банку в центральному банку або в іншому банку, призначений для відоб­ра­ження розрахунків, які здійснює один банк за дорученням і за рахунок іншого банку на підставі укладеної між ними кореспондентської угоди (договору) – це:

варіанти відповідей

поточний рахунок

кореспондентський рахунок

депозитний рахунок

бюджетний рахунок

Запитання 12

Бухгалтерське проведення Д-т 2602 «Кошти в розрахунках суб’єктів господарювання» К-т 2600 «Кошти на вимогу суб’єктів господарювання» означає:

варіанти відповідей

банк-емітент списав кошти за акредитивом з поточного рахунку заявника і зарахував їх на аналітичний рахунок «Розрахунки за акредитивами»


банк-емітент списав кошти за покритим акредитивом з аналітичного рахунку «Розрахунки за акредитивами» і перерахував їх виконуючому банку


виконуючий банк списав кошти з аналітичного рахунку «Розрахунки за акредитивами» і зарахував їх бенефіціару

виконуючий банк отримав від банку-емітента кошти для їх бронювання на аналітичному рахунку «Розрахунки за акредитивами»


Запитання 13

Регістром аналітичного обліку банку, в якому відображуються операції, здійснені на рахунках клієнта протягом операційного дня є:


варіанти відповідей

оборотно-сальдовий баланс


книга реєстрації відкритих рахунків


особові рахунки

платіжне доручення


Запитання 14

120. З каси банку на основі грошового чека видано готівку підприємству з його поточного рахунка:


варіанти відповідей

Д-т 1001 «Банкноти та монети в касі банку»

К-т 2600 «Кошти на вимогу суб’єктів господарювання»


Д-т 2600 «Кошти на вимогу суб’єктів господарювання»

К-т 1001 «Банкноти та монети в касі банку»


Д-т 1001 «Банкноти та монети в касі банку»

К-т 2620 «Кошти на вимогу фізичних осіб»


Д-т 2620 «Кошти на вимогу фізичних осіб»

К-т 1001 «Банкноти та монети в касі банку»


Запитання 15

Визначити кінцеве сальдо на рахунку 2620 «Кошти на вимогу фізичних осіб», якщо початкове сальдо по кредиту – 8 000 грн, оборот по кредиту – 2 000 грн, оборот по дебету – 4 000 грн:

варіанти відповідей

6 000 грн по дебету

6 000 грн по кредиту

14 000 грн по дебету

14 000 грн по кредиту

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест