Облік нематеріальних активів

Додано: 18 вересня 2019
Предмет: Економіка
7 запитань
Запитання 1

Нематеріальний актив —

варіанти відповідей

монетарний актив, який не має матеріальної форми, може бути ідентифікований (відокремлений від підприємства) та утримується підприємством з метою використання протягом періоду більше одного року (або одного операційного циклу, якщо він перевищує один рік) для

виробництва, торгівлі, в адміністративних цілях чи надання в

оренду іншим особам.

немонетарний актив, який має матеріальну форм, може бути ідентифікований (відокремлений від підприємства) та утримується підприємством з метою використання протягом періоду більше одного року (або одного операційного циклу, якщо він перевищує один рік) для виробництва, торгівлі, в адміністративних цілях чи надання в оренду іншим особам.

немонетарний актив, який не має матеріальної форми, може бути ідентифікований (відокремлений від підприємства) та утримується підприємством з метою використання протягом періоду більше одного року (або одного операційного циклу, якщо він перевищує один рік) для

виробництва, торгівлі, в адміністративних цілях чи надання в

оренду іншим особам.

Запитання 2

Чи вірне твердження того, що бухгалтерський облік нематеріальних активів ведеться щодо кожного об’єкта за групами?

варіанти відповідей

так

ні

Запитання 3

Чи відносяться авторські та суміжні з ними права (право на літературні та

музичні твори, програми для ЕОМ, бази даних тощо) до складу нематеріальних активів?

варіанти відповідей

так

ні

Запитання 4

На якому рахунку відображається рух нематеріальних активів?

варіанти відповідей

10

22

12

21

Запитання 5

Первісна вартість нематеріальних активів обчислюється за:

варіанти відповідей

залишковою вартістю їх придбання чи створення

собівартістю їх придбання чи створення

справедливою вартістю

Запитання 6

Справедлива вартість нематеріального активу — це

варіанти відповідей

сума, за якою актив може бути обмінений чи отриманий в операції між

незалежними, обізнаними та зацікавленими сторонами.

сума, за якою пасив може бути обмінений чи отриманий в операції між

незалежними, обізнаними та зацікавленими сторонами.

різниця, за якою актив може бути обмінений чи отриманий в операції між

незалежними, обізнаними та зацікавленими сторонами.

Запитання 7

Якщо нематеріальний актив був безкоштовно отриманий підприємством, то його собівартість?:

варіанти відповідей

не дорівнює справедливій ринковій вартості на дату прийняття його на баланс

дорівнює первинній вартості на дату прийняття його на баланс

дорівнює справедливій ринковій вартості на дату прийняття його на баланс

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест