Тести від «На Урок»: Організація дистанційної роботи під час карантину

Власний капітал, критерії визнання та види

Додано: 23 жовтня 2019
Предмет: Економіка
Тест виконано: 15 разів
9 запитань
Запитання 1

Власний капітал — це

варіанти відповідей

залишковий капітал підприємства.

частина в активах підприємства, що залишається після вирахування його зобов’язань

сума пайових внесків членів спілок

Запитання 2

Пайовий капітал - це

варіанти відповідей

залишковий капітал підприємства.

зафіксована в установчих документах загальна вартість активів,

які є внеском власників (учасників) до капіталу підприємства.

суми внесків членів спілок та інших підприємств.

Запитання 3

Які основні складові включає власний капітал?

варіанти відповідей

статутний капітал;

пайовий капітал;

розподілений прибуток;

інший додатковий капітал;

резервний капітал;

нерозподілений прибуток (непокриті збитки).

первісний капітал

Запитання 4

Визничить вірні відповіді. Акції можуть бути:

варіанти відповідей

складними;

іменними;

перевідними;

на пред’явника;

привілейованими.

Запитання 5

На я кому рахунку ведеться облік Власного капіталу?

варіанти відповідей

39

41

40

44

Запитання 6

На я кому рахунку ведеться облік Нерозподіленого прибутку?

варіанти відповідей

40

42

44

45

Запитання 7

Зменшення статутного капіталу АТ може здійснюватися шляхом:

варіанти відповідей

зменшення залишкової вартості акцій;

зменшення номінальної вартості акцій;

зменшення кількості акцій існуючої номінальної вартості шляхом викупу їх у власників з метою анулювання.

зменшення кількості облігацій існуючої номінальної вартості шляхом викупу їх у власників з метою анулювання.

Запитання 8

Додатково оплачений (вкладений) капітал — це

варіанти відповідей

сума, на яку вартість реалізації випущених акцій зменьшує їхню номінальну вартість від первинної емісії.

сума, на яку вартість реалізації випущених акцій урівнює їхню номінальну вартість від первинної емісії.

сума, на яку вартість реалізації випущених акцій перевищує їхню номінальну вартість від первинної емісії.

Запитання 9

Якими є рахунки 4 ого класу?

варіанти відповідей

активними

пасивними

активно-пасивними

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест