31 березня о 15:00Вебінар: Викладання хімії в умовах дистанційного навчання

Зобов’язання, критерії визнання та класифікація

Додано: 23 жовтня 2019
Предмет: Економіка
Тест виконано: 1 раз
8 запитань
Запитання 1

Зобов’язання — це

варіанти відповідей

джерела залучених коштів підприємства,які, крім власного капіталу, формують пасив балансу.

джерела залучених коштів підприємства,які, крім власного капіталу, формують актив балансу.

джерела власних коштів підприємства,які, крім власного капіталу, формують пасив балансу.

джерела власних коштів підприємства,які, крім власного капіталу, формують актив балансу.

Запитання 2

Чи є вірним твердження, що зобов’язання — заборгованість підприємства, яка виникла внаслідок минулих подій і погашення якої, як очікується, призведе до зменшення ресурсів підприємства, що втілюють в собі економічні вигоди.

варіанти відповідей

так

ні

Запитання 3

Яким Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку регламентуються методичні засади формування інформації про зобов’язання?

варіанти відповідей

15

11

2

10

Запитання 4

Згідно з положенням зобов’язання визнається, якщо:

варіанти відповідей

його оцінка може бути достовірно визначена та існує ймовірність збільшення економічних вигід у майбутньому внаслідок його погашення.

його оцінка може бути достовірно визначена та існує ймовірність зменшення економічних вигід у майбутньому внаслідок його погашення.

його оцінка не може бути достовірно визначена але існує ймовірність зменшення економічних вигід у майбутньому внаслідок його погашення.

Запитання 5

У бухгалтерську обліку зобов’язання групуються на:

варіанти відповідей

довгострокові,

проміжні,

непередбачені зобов’язання,

доходи майбутніх періодів.

всі відповіді вірні

Запитання 6

Забезпечення — це

варіанти відповідей

зобов’язання з невизначеними сумою або часом погашення на дату балансу.

зобов’язання з визначеними сумою або часом погашення на дату балансу.

платежі з невизначеними сумою або часом погашення на дату балансу.

Запитання 7

Чи вірним є тердження , що довгострокові і поточні зобов’язання обліковуються за їх видами на окремих рахунках бухгалтерського обліку і

відображаються окремими розділами пасиву балансу.

варіанти відповідей

так

ні

Запитання 8

Чи є вірним твердження, що Довгострокові зобов’язання за кредитами банку

обліковуються на рахунку 60 «Довгострокові позики»?

варіанти відповідей

так

ні

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест