11 травня о 19:00Вебінар: Трудові відносини в закладі освіти: права, обов’язки та соціальні гарантії

Облік операцій з цінними паперами в КБ

Додано: 28 січня
Предмет: Економіка, 11 клас
Тест виконано: 15 разів
20 запитань
Запитання 1

Інвестиції, які не дають ні суттєвого впливу, ні контролю:


варіанти відповідей

інвестиції в цінні папери, що утримуються до погашення

інвестиції в асоційовані компанії


інвестиції приватні компанії

інвестиції в дочірні компанії

Запитання 2

При реалізації цінних паперів, що знаходяться у портфелі банку на продаж, сума перевищення балансової вартості над ціною реалізації відображається:


варіанти відповідей

в дебеті рахунка 6393 «Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід»

в кредиті рахунка 6393 «Результат від продажу фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід»

в дебеті рахунка 5102 «Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід»

в кредиті рахунка 5102 «Результати переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід»

Запитання 3

Коли банк (інвестор) здійснює контроль над іншим банком чи підприємством?


варіанти відповідей

інвестор прямо чи через дочірні компанії володіє менше ніж 20 % голосів

якщо інвестор прямо або через дочірні компанії володіє 20 % або більше голосів об’єкта інвестування

інвестор володіє менше ніж 20 % голосів об’єкта інвестування, але інвестор має представників у раді директорів або аналогічному керівному органі компанії та бере участь у визначенні стратегії та операцій компанії

інвестор прямо чи через дочірні компанії володіє більше ніж 50 % голосів об’єкта інвестування

Запитання 4

За ознакою економічної природи цінні папери існують:


варіанти відповідей

короткострокові


інвестиційні

боргові

асоційовані

Запитання 5

За якими рахунками відображається в обліку в банку витрати на операції з придбання боргових цінних паперів у торговий портфель під час її первісного визнання?


варіанти відповідей

за відповідними рахунками з обліку дисконту або премії

за відповідним рахунком з обліку комісійних витрат

за відповідним рахунком з обліку цінних паперів

за відповідним рахунком переоцінки цінних паперів

Запитання 6

Яке бухгалтерське проведення, яким в обліку відображається амортизація дисконту за борговими цінними паперами, що знаходяться у портфелі до погашення:


варіанти відповідей

Д-т 3116 «Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід»

К-т 6120 «Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки»

Д-т 3216 «Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю»

К-т 6120 «Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки»

Д-т 6120 «Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки»

К-т 3217 «Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю»

Д-т 3218 «Нараховані доходи за борговими цінними паперами, які обліковуються за амортизованою собівартістю»

К-т 6120 «Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки»

Запитання 7

Яке бухгалтерське проведення, яким в обліку відображаються інвестиції в акції іншого банку, коли банк-інвестор отримує суттєвий вплив на діяльність об’єкта інвестування:


варіанти відповідей

Д-т 3102 «Акції, що випущені банками, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід» 

К-т 1200 «Кореспондентський рахунок банку в НБУ»


Д-т 4102 «Інвестиції в асоційовані банки» 

К-т 1200 «Кореспондентський рахунок банку в НБУ»


Д-т 4202 «Інвестиції в дочірні банки»

К-т 1200 «Кореспондентський рахунок банку в НБУ»


Д-т 3002 «Акції, що випущені банками, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки»

К-т 1200 «Кореспондентський рахунок банку в НБУ»


Запитання 8

У бухгалтерському обліку банків інвестиції в цінні папери визначені таким чином:


варіанти відповідей

в цінні папери у торговому портфелі банку

в цінні папери, наявні для продажу

в цінні папери, що утримуються до погашення

в цінні папери, що призначені для торгівлі

Запитання 9

Бухгалтерські проведення К-т 1200 «Кореспондентський рахунок банку в НБУ» К-т 3214 «Боргові цінні папери нефінансових підприємств, які обліковуються за амортизованою собівартістю»  означає:


варіанти відповідей

банк придбав боргові цінні папери у портфель до погашення за номіналом


банк отримав від емітента нараховані проценти за борговими цінними паперами, що знаходяться у портфелі до погашення


емітент вчасно погасив боргові цінні папери, що знаходяться у портфелі банку до погашення


емітент вчасно погасив боргові цінні папери, що знаходяться у портфелі банку на продаж


Запитання 10

Яка бухгалтерська проводка, якою відображається здійснення банком інвестиції в акції підприємства, коли банк-інвестор отримує контроль над діяльністю об’єкта інвестування?


варіанти відповідей

Д-т 3102 «Акції, що випущені банками, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід» 

К-т 1200 «Кореспондентський рахунок банку в НБУ»


Д-т 4102 «Інвестиції в асоційовані банки» 

К-т 1200 «Кореспондентський рахунок банку в НБУ»


Д-т 4202 «Інвестиції в дочірні банки»

К-т 1200 «Кореспондентський рахунок банку в НБУ»


Д-т 3002 «Акції, що випущені банками, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки»

К-т 1200 «Кореспондентський рахунок банку в НБУ»


Запитання 11

Цінні папери на зберіганні обліковують на рахунках: 

варіанти відповідей

першого класу


 третього класу


 п’ятого класу


дев’ятого класу 

Запитання 12

До портфеля на продаж відносять:

варіанти відповідей

фінансові інвестиції в асоційовані та дочірні компанії, що утримуються виключно для продажу протягом 12 місяців

капітальні інвестиції в асоційовані та дочірні компанії, що утримуються виключно для продажу протягом 12 місяців

фінансові інвестиції в асоційовані та дочірні компанії, що утримуються виключно для продажу терміном понад 12 місяців

цінні папери, що використовуються банком для отримання прибутків від короткотермінових коливань ціни

Запитання 13

Який вид доходу отримує банк від володіння цінними паперами з невизначеним доходом у торговому портфелі?

варіанти відповідей

процентний дохід

дивіденди

комісійний дохід

премію

Запитання 14

В якому портфелі банку обліковують тільки боргові цінні папери?

варіанти відповідей

торговому портфелі банку

портфелі банку на продаж

портфелі банку до погашення

інвестиції в асоційовані та дочірні компанії

Запитання 15

Комерційний банк придбав 48 000 простих акцій заводу на загальну суму 350 000 грн. На дату купівлі завод мав 87 000 простих акцій. Визначити, до якого виду фінансових інвестицій відноситься ця операція, та відобразити її на рахунках бухгалтерського обліку:

варіанти відповідей

Дт 4105 «Інвестиції в інші асоційовані компанії»      

Кт 1200 «Кореспондентський рахунок банку в НБУ», на суму 350 000 грн

Дт 4205 «Інвестиції в інші дочірні компанії»       

Кт 1200 «Кореспондентський рахунок банку в НБУ», на суму 350 000 грн

Дт 1200 «Кореспондентський рахунок банку в НБУ»         

Кт 4105 «Інвестиції в інші асоційовані компанії», на суму 350 000 грн

1200 «Кореспондентський рахунок банку в НБУ»        

Кт 4205 «Інвестиції в інші дочірні компанії»  на суму 350 000 грн

Запитання 16

Комерційний банк підписав угоду на придбання 4000 простих акцій у портфель на продаж на суму 52000 грн. Визначити кореспонденцію рахунків бухгалтерського обліку:

варіанти відповідей

Дт 4105   Кт 1200 на суму 52000 грн

Дт 4205 Кт 1200 на суму 52 000 грн

Дт 9350    Кт 9900

Дт 9900    Кт 9360 на суму 52 000 грн

Дт 9900    Кт 9350

Дт 9360    Кт 9900 на суму 52 000 грн

Запитання 17

Комерційний банк реалізував 2000 акцій по ціні 100 грн. за акцію, які були придбані за 90 грн. Визначити кореспонденцію рахунків бухгалтерського обліку продажу і фінансового результату:

варіанти відповідей

Дт 4105  Кт 1200 на суму 200 000 грн

Дт 4205 Кт 1200 на суму 200 000 грн

Дт 1200   Кт 3105 на суму 200 000 грн

Дт 3105   Кт 6393 на суму 20 000 грн

Дт 1200   Кт 3105 на суму 190 000 грн

Дт 5021   Кт 3105 на суму 20 000 грн

Дт 6393   Кт 3105на суму 20 000 грн

Запитання 18

Яка бухгалтерська проводка обліку придбання богових цінних паперів?

варіанти відповідей

Д-т 3102

К-т 1200

Д-т 4102

К-т 1200

Д-т 3112

К-т 1200

Д-т 3002

К-т 1200

Запитання 19

Яка бухгалтерська проводка обліку нарахування відсотків за боговими цінними паперами?

варіанти відповідей

Д-т 3118

К-т 6124

Д-т 1200

К-т 3118

Д-т 3112

К-т 1200

Д-т 7120

К-т 3118

Запитання 20

Яка бухгалтерська проводка обліку продажу богових цінних паперів?

варіанти відповідей

Д-т 3118

К-т 6124

Д-т 1200

К-т 3118

Д-т 3112

К-т 1200

Д-т 1200

К-т 3112

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест