21 травня о 18:00Вебінар: Психологічний супровід педагогів, дітей та батьків в умовах віддаленого спілкування та навчання

Облік оплати праці

Додано: 26 січня
Предмет: Економіка, 11 клас
Тест виконано: 12 разів
20 запитань
Запитання 1

Нормативно-методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про виплати (у грошовій і негрошовій формах) за роботи, виконані працівниками, визначає:


варіанти відповідей

П(С)БО № 10

П(С)БО № 26

П(С)БО № 21

П(С)БО № 11

Запитання 2

Підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій обліку відпрацьованого часу і виконаних робіт є:

варіанти відповідей

Первинні документи

Регістри бухгалтерського обліку

Журнали-ордери

Усне повідомлення

Запитання 3

У якому документі фіксують операцію з нарахування оплати праці трактористам під час виконання механізованих робіт тракторами?

варіанти відповідей

Обліковому листі тракториста‑машиніста

Табелі обліку робочого часу

Наряді на відрядну роботу

Дорожньому листі трактора

Запитання 4

Винагорода, обчислена, як правило, у грошовому виразі, яку власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану ним роботу, – це:

варіанти відповідей

Заробітна плата

Витрати на відрядження

Дивіденди

Пенсія

Запитання 5

Яким основним документом закріплюють трудові відносини між працівником і власником:

варіанти відповідей

Наказом про прийняття на роботу

Трудовою книжкою

Трудовим договором

Колективним договором

Запитання 6

Основою організації оплати праці є...

варіанти відповідей

Тарифна система 

Тарифна сітка

Тарифний розряд

Тарифна ставка

Запитання 7

Складова частина тарифної системи, яка визначає співвідношення у рівнях оплати праці різних груп працівників сфери матеріального виробництва залежно від їх кваліфікації, – це:

варіанти відповідей

Тарифна система 

Тарифна сітка

Тарифний розряд

Тарифна ставка

Запитання 8

Винагорода за виконану роботу відповідно до встановлених норм праці у вигляді тарифних ставок (окладів) і відрядних розцінок для робітників та посадових окладів для службовців – це:

варіанти відповідей

Основна заробітна плата

Додаткова заробітна плата

Інші заохочувальні та компенсаційні виплати

Допомога з тимчасової втрати працездатності

Запитання 9

Винагорода за працю понад установлені норми, за трудові успіхи та винахідливість і за особливі умови праці, яка включає доплати, надбавки, гарантійні та компенсаційні виплати, передбачені законодавством, премії, пов’язані з виконанням виробничих завдань і функцій – це:

варіанти відповідей

Основна заробітна плата

Додаткова заробітна плата

Інші заохочувальні та компенсаційні виплати

Допомога з тимчасової втрати працездатності

Запитання 10

Виплати у формі винагород за підсумками роботи за рік, компенсаційні та інші грошові і матеріальні виплати, які проводять понад встановлені законодавчими актами норми, – це:

варіанти відповідей

Основна заробітна плата

Додаткова заробітна плата

Інші заохочувальні та компенсаційні виплати

Допомога з тимчасової втрати працездатності

Запитання 11

Основним документом з обліку виходу на роботу і відпрацьованого часу є….


варіанти відповідей

Табель обліку робочого часу

Обліковий лист праці та виконаних робіт

Обліковий лист тракториста-машиніста

Наряд на відрядну роботу

Запитання 12

Документ для обліку та нарахування оплати праці на ручних та кінно-ручних роботах застосовують…

варіанти відповідей

Табель обліку робочого часу

Обліковий лист праці та виконаних робіт

Обліковий лист тракториста-машиніста

Наряд на відрядну роботу

Запитання 13

Працівникам на птахофермі заробітну плату нараховують у первинному документі…

варіанти відповідей

Табель обліку робочого часу

Обліковий лист праці та виконаних робіт

Розрахунку нарахування оплати праці працівникам тваринництва

Наряд на відрядну роботу

Запитання 14

Вказжіть кореспонденцію рахунків за операцією з нарахування оплати праці водія вантажного автомобіля:

варіанти відповідей

Дт 234  Кт 661

Дт 235      Кт 661

Дт 91        Кт 661

Дт 92        Кт 661

Запитання 15

За якою статтею витрат у рослинництві складають таку кореспонденцію рахунків: Дт 231 Кт 661?

варіанти відповідей

Витрати на оплату праці

Відрахування на соціальні заходи

Роботи та послуги

Витрати на організацію виробництва і управління

Запитання 16

Визначити кореспонденцію рахунків за операцією з нарахування оплати праці продавцю магазину:

варіанти відповідей

Дт 93    Кт 661

Дт 949      Кт 661

Дт 23        Кт 661

Дт 92        Кт 661

Запитання 17

Вкажіть кореспонденцію рахунків за операцією з нарахування оплати праці працівникам, зайнятим на будівництві овочесховища господарським способом:

варіанти відповідей

Дт 151  Кт 661

Дт 152      Кт 661

Дт 911      Кт 661

Дт 231      Кт 661

Запитання 18

Визначити кореспонденцію рахунків у наведеній операції, за якою видано зарплату працівникам готівкою з каси:

варіанти відповідей

Дт 301      Кт 311

Дт 661 Кт 301        

Дт 311      Кт 301

Дт 662      Кт 301

Запитання 19

Утримання суми аліментів відображають кореспонденцією рахунків:

варіанти відповідей

Дт 661 Кт 685

Дт 661   Кт 642

Дт 661   Кт 372


Дт 661   Кт 641


Запитання 20

Визначити кореспонденцію рахунків у наведеній операції, за якою нараховано оплату праці бригадира рослинництва:

варіанти відповідей

Дт 231 Кт 661

Дт 911     Кт 661

Дт 92        Кт 661

Дт 232      Кт 661

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест