Зберігаємо спокій. Віримо в ЗСУ. Разом до перемоги! 🇺🇦

Однорідні члени речення (IV)

Додано: 23 квітня 2019
Предмет: Українська мова, 8 клас
Тест виконано: 1153 рази
10 запитань
Запитання 1

Між однорідними членами речення можуть стояти такі розділові знаки:

варіанти відповідей

кома, двокрапка, тире, крапка з комою

кома, тире, крапка з комою

кома, тире, лапки

Запитання 2

У реченні 3упинилась тиша тиха i незбудна, зупинився в небі вечоровий дим (М.Вінграновський) однорідні члени речення з'єднані

варіанти відповідей

без сполучників

за допомогою сполучників

Запитання 3

У реченні Розбряклі від води окопи весь час обвалюються, всі ми забагнючені до вух, ждемо не діждемось, коли настане час підміни... (О.Гончар) між однорідними членами без сполучника кома не ставиться

варіанти відповідей

між двома дієсловами в однаковій формі, що вказують на рух i його мету

між двома однаковими або близькими значенням словами, з яких друге вжите з запереченням не, якщо таке словосполучення становить одне ціле

Запитання 4

У реченні Хай собі кружляє обертається, хоч круг лампочки, земля cтapa! (М.Рильський) між однорідними членами речення, не з'єднаними сполучниками, слід поставити

варіанти відповідей

кому

тире

Запитання 5

У реченні Було багато пізніх, осінніх квітів(С.Скляренко) між означеннями ставиться кома, тому що

варіанти відповідей

вони характеризують предмети з одного боку

друге означення пояснює, уточнює перше

вони є художніми означеннями

поряд стоять спочатку прикметник (дієприкметник), а потім - прикметниковий (дієприкметниковий) зворот

Запитання 6

Між означеннями, що означають предмети з різних боків, кома не ставиться, тому допущено помилку в такому реченні

варіанти відповідей

Густа, як руно, трава й дрібненька, тонісінька осока доходять до самої води (І.Нечуй-Левицький)

Петербурзьким шляхом по коліна грузнучи в заметах, боса йшла зморена, полатана Вкраїна, муку притуливши до чола (І.Драч)

Ледве чутно дзюрчить вода поперед великої, турецької галери (А.Кащенко)

Запитання 7

У реченні В такім разі депутацію слід слати не лише в Польщу, а й у Литву (Д.Міщенко) між однорідними членами речення ставиться кома, тому що вони

варіанти відповідей

з'єднані протиставними сполучниками

з'єднані повторюваними єднальними (розділовими) сполучниками

з'єднані попарно

з'єднані парними сполучниками

вказують, що до переліченого приєднується ще один елемент, який у процесі висловлення ніби пізніше виник у свідомості мовця (з приєднувальним сполучником);

доповнюють, уточнюють думку, висловлену в реченні, та з'єднані сполучником і.

Запитання 8

У реченні Ревнув з лютості i з болю Бурунда i лівою рукою стис Максима за груди (І.Франко) кома не ставиться, тому що

варіанти відповідей

сполучник і(й), або, чи, та(=і) вжито при однорідних членах речення один раз

сполучник і(й), та(=і) повторюється в реченні не при однорідних членах речення

однорідні члени речення, з'єднані повторюваним сполучником, утворюють усталений вислів

Запитання 9

В одному з наведених речень наявне узагальнююче слово, яке стоїть перед однорідними членами речення. Отже, слід поставити двокрапку в такому реченні

варіанти відповідей

Усе було прекрасне в цій дівчині i лінії бездоганної чистоти личка, i пропорції тіла, й гармонія кольорів (І.Вільде)

Калино, ти живи! Уві сні i наяву приходжу я до тебе, прилітаю з-за Єнісею, Bicли, з-за Дунаю, i рідною матусею зову, i падаю в пахучу мураву, i до колін солоних припадаю, i в щacтi непоганьбленім ридаю, бо корінь мій дитинний - тільки ти (І.Драч)

Скрізь плач, і стогін, i ридання, несмілі поклики, слабі, на долю марні нарікання i чола, схилені в журбі (Леся Українка)

Запитання 10

В одному з наведених речень наявне узагальнююче слово, яке стоїть після однорідних членів речення. Отже, слід поставити тире в такому реченні

варіанти відповідей

Це над нами сумне лице яснішає сльоті, бо ні дощу, ні вітру, ні туману не бачу вже крізь вікна золотi (О.Пахльовська)

Кожен кущик, горбок, долинка, кожна стежка все це було йому знайоме, промовляло до нього (М.Коцюбинський)

Тремтять надії, ніби лист на змерзлій сокорині, i рідних місць, i рідних міст нема тоді людині (М.Рильський)

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест