"Односкладні безособові речення" (12 тестових завдань до уроку української мови у 8 класі)

Додано: 17 червня 2020
Предмет: Українська мова, 8 клас
12 запитань
Запитання 1

1. Оберіть твердження, які стосуються безособових речень (3 відповіді)…

варіанти відповідей

А) Виражають дію або стан, що існує незалежно від носія;

Б) Вказують на стан природи й довкілля;

В) Вказують на дію особи, що мислиться неозначено;

Г) Вказують на дію, що стосується узагальненої особи;

Д) Можуть означати фізичний та психічний стан людини;

Є) Можуть опосередковано вказувати на конкретну особу.

Запитання 2

2. Визначте вид присудка у поданому безособовому реченні… (Як легко дівчатам наворожити собі щасливу долю з вплетеними у вінок квітами.)

варіанти відповідей

А) Простий іменний;

Б) Складений іменний;

В) Простий дієслівний;

Г) Складений дієслівний;

Д) Простий присудок;

Є) Складений присудок.

Запитання 3

3. Чим виражений присудок у поданому реченні? (До українського вінка вплетено різноманітні квіти.)

варіанти відповідей

А) Безособовим дієсловом;

Б) Прислівником із суфіксом –о; 

В) Дієслівною формою на –но –то;

Г) Дієсловом неозначеної форми.

Запитання 4

4. Чим виражений присудок у поданому реченні? (Волошки, барвінок, мак і чорнобривці обов’язково слід вплітати в український вінок.)

варіанти відповідей

А) Неозначеною формою дієслова (інфінітивом);

Б) Прислівником із суфіксом –о;

В) Інфінітивом із прислівником;

Г) Безособовим дієсловом.

Запитання 5

5. Визначте вид поданого односкладного речення… (Заплету віночок, заплету шовковий на щастя, на долю, на милого вроду!)

варіанти відповідей

А) Узагальнено – особове речення;

Б) Означено – особове речення;

В) Неозначено – особове речення;

Г) Безособове речення.

Запитання 6

6. Чим виражені присудки у складному реченні? (Щоб побачити віщий сон, вінок треба покласти під подушку.)

варіанти відповідей

А) Інфінітив + інфінітив з присудковим словом;

Б) Інфінітив + безособове дієслово;

В) Інфінітив + особове дієслово у безособовому значенні;

Г) Інфінітив + предикативний прислівник.

Запитання 7

7. Знайдіть присудок в односкладному безособовому реченні… (Обов’язково потрібно використовувати барвінок у лікуванні простудних захворювань.)

варіанти відповідей

А) Використовувати;

Б) Потрібно використовувати;

В) Обов’язково використовувати;

Г) Обов’язково потрібно використовувати.

Запитання 8

8. Знайдіть присудок у тій частині складного речення, що є односкладним, і визначте спосіб його вираження… (Про це відомо у нас зроду: вінок – це оберіг нагороду й роду.)

варіанти відповідей

А) Безособове дієслово;

Б) Прислівник із суфіксом –о;

В) Особове дієслово у безособовому значенні;

Г) Дієслівна форма на –но, –то;

Д) Прислівником категорії стану.

Запитання 9

9. Знайдіть присудок у поданому безособовому реченні… (Поміж квітами у вінку варто старанно вплітати вусики хмелю – символ гнучкості та розуму.)

варіанти відповідей

А) Вплітати;

Б) Варто вплітати;

В) Старанно вплітати;

Г) Варто старанно вплітати;

Д) Вплітати вусики хмелю;

Є) Вплітати вусики.

Запитання 10

10. Чим виражений головний член речення у поданому безособовому? (Обряд плетіння вінка не можна проводити без виконання українських пісень.)

варіанти відповідей

А) Інфінітивом;

Б) Інфінітивом з присудковим словом;

В) Інфінітивом із заперечною часткою;

Г) Інфінітивом з прислівником і заперечною часткою;

Д) Інфінітивом з предикативним прислівником і заперечною часткою.

Запитання 11

11. Чим виражений присудок у поданому реченні? (Пахне навесні пелюстками яблуні та рожевими мальвами на все село.)

варіанти відповідей

А) Іменником із запереченням;

Б) Безособовим дієсловом;

В) Неозначеною формою дієслова;

Г) Прислівником категорії стану;

Д) Особовим дієсловом у безособовому значенні.

Запитання 12

12. У текстах яких стилів мовлення вживаються односкладні безособові речення (3 відповіді)?

варіанти відповідей

А) Розмовний стиль;

Б) Художній стиль;

В) Науковий стиль;

Г) Біблійний стиль;

Д) Публіцистичний стиль;

Є) Офіційно-діловий стиль.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест