Оксиди

Додано: 7 вересня 2023
Предмет: Хімія, 8 клас
Тест виконано: 8 разів
10 запитань
Запитання 1

Що таке оксиди?

варіанти відповідей

Це складні речовини, які містять метал та одну або декілька гідроксильних груп

Це складні речовини, які містять атом Гідрогену та кислотний залишок

Це складні речовини, які утворені двома елементами, одним з яких є Оксиген

Це складні речовини, які утворені атомами металічних елементів і кислотних залишків.

Запитання 2

Оксиди поділяються на такі групи (оберіть групи)

варіанти відповідей

солетворні

одноосновні

луги

несолетворні

Запитання 3

Загальна формула оксидів

варіанти відповідей

ЕхОу

Нх Кислотний залишок

Ех(ОН)у

К2О

Запитання 4

Даний газ утворюється при горінні палива. Він є причиною "парникового ефекту". У певній кількості необхідний рослинам для процесу фотосинтезу. Оберіть твердження, що НЕ стосується даного газу.

варіанти відповідей

Кислотний оксид

Взаємодіє з лугами

Взаємодіє з кислотами

Міститься у венозній крові

Запитання 5

Яке зображення відповідає реакції?

CuO + H2SO4 → CuSO4 + Н2О.

варіанти відповідей
Запитання 6

Вкажіть рядок, де вказані тільки кислотні оксиди

варіанти відповідей

SO2 P2O5 CO3

SO3 CuO FeO

Na2 K2O CaO

Li2O Fe2O3 SiO2

Запитання 7

Вкажіть рядок в якому назва відповідає формулі

варіанти відповідей

P2O5 Фосфор (V) оксид

СО2 Карбон (ІІ) оксид

СО Карбон (І) оксид

SiO2 Силіцій оксид

Запитання 8

Вкажіть продукти реакції Li+O2

варіанти відповідей

LiO2

Li2O

LiO

LiOH

Запитання 9

Які хімічні властивості проявляють основні оксиди?

варіанти відповідей

Взаємодіють з кислотами, утворюючи сіль і воду

Взаємодіють з основами, утворюючи сіль і кисень

Оксиди активних металів взаємодіють з водою, утворюючи луги

Основні й кислотні оксиди взаємодіють між собою, утворюючи солі

Запитання 10

Які оксиди належать до солетворних?

варіанти відповідей

Кислотні

Нейтральні

Основні

Амфотерні

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест