Опитування за 7-ий клас

Додано: 7 вересня 2023
Предмет: Хімія, 8 клас
Тест виконано: 1287 разів
15 запитань
Запитання 1

З хімічної точки зору найменша, електронейтральна, хімічно неподільна частинка речовини. 

варіанти відповідей

йон

атом

молекула

Запитання 2

Найменша частинка простої речовини або сполуки, яка може існувати окремо, зберігаючи її хімічні властивості.

варіанти відповідей

йон

атом

молекула

Запитання 3

Виберіть рядок з простими речовинами

варіанти відповідей

O2 , N2 , H2O, Br2 , СО2

O2 , Zn, H2O, N2 , Аg

Ba, H2 , O2 , C, N

CO, S, O2 , H2 , Cl2

Запитання 4

Яка відносна молекулярна маса кальцій карбонату CaCO3

варіанти відповідей

56

98

100

106

Запитання 5

Виберіть, що є чистими речовинами

варіанти відповідей

Залізо

Повітря

Кисень

Кухонна сіль

Морська вода

Фарба "Гуаш"

Запитання 6

Виберіть, які фізичні властивості притаманні речовинам

варіанти відповідей

Горіння

Запах

Бродіння

Електропровідність

Прозорість

Зміна кольору

Запитання 7

Виберіть, які хімічні властивості характерні речовинам

варіанти відповідей

Агрегатного стану

Форма

Горіння

Утворення осаду

Густина

Ржавління металу

Запитання 8

Чому дорівнює валентність атома карбону в молекулі вуглекислого газу СО2?

варіанти відповідей

І

ІІ

ІІІ

І∨

Запитання 9

Яке значення має валентність оксигену О в більшості сполук?

варіанти відповідей

І

ІІ

ІІІ

І∨

Запитання 10

Виберіть реакції сполучення

варіанти відповідей

22→2Н2О

СН4+2О2→СО2+2Н2О

2О2→2Н2О+О2

С+О2→СО2

Запитання 11

Виберіть реакції розкладу

варіанти відповідей

S+O2→SO2

4HNO3→4NO2+2H2O+O2

2CuO→2Cu+O2

CO2+H2O→H2CO3

Запитання 12

Відносна молекулярна маса речовини позначається:

варіанти відповідей

Mr

Ar

W

n

Запитання 13

Відносна атомна маса речовини позначається:

варіанти відповідей

Mr

Ar

W

n

Запитання 14

Масова частка позначається:

варіанти відповідей

Mr

Ar

W

n

Запитання 15

Визначте значення відносної молекулярної маси сполуки Al(OH)3

варіанти відповідей

44

74

78

102

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест