Оксиди. Кислоти. Основи. Солі. Хімічні властивості. 8а

Додано: 6 квітня
Предмет: Хімія, 8 клас
Тест виконано: 256 разів
12 запитань
Запитання 1

Позначте основний оксид, який реагує з водою:

варіанти відповідей

К2О

N2O3

SiO2

MnO

Запитання 2

Зазначте хімічну формулу продукту взаємодії фосфор(V) оксиду (Р2О5) з водою:

варіанти відповідей

HPO4

 P(OH)3

H3PO4

P(OH)2

Запитання 3

Зазначити хімічну формулу солі, яка утворюється при взаємодії основного оксиду ZnO з ортофосфатною кислотою (H3PO4) та розставити коефіцієнти у рівнянні:

варіанти відповідей

3ZnO + 2H3PO4 = Zn3(PO4)2 + 3H2O

ZnO + H3PO4 = ZnPO4 + H2O + H

 4ZnO + 6H3PO4 = 2Zn2(PO4)3 + 4H2O + 5H2

Запитання 4

Встанови формулу солі, яка утворюється при взаємодії кислотного оксиду SO2 з лугом Ca(OH)2 та розставити коефіцієнти у рівнянні хімічної реакції:

варіанти відповідей

SO2 + Ca(OH)2 = CaSO3 + H2O

SO2 + Ca(OH)2 = CaSO4 + H2

SO2 + Ca(OH)2 = CaSO4 + H2O

Запитання 5

Солі взаємодіють з металами, якщо метал _________ ніж, той що у складі солі

варіанти відповідей

нейтральний

негативний

активніший

 пасивний

Запитання 6

За яких умов відбувається реакція між сіллю та кислотою

варіанти відповідей

 один з продуктів реакції випадає в осад

утворюється слабка кислота

 один з продуктів реакції - газоподібна речовина

утворюється сильна кислота

Запитання 7

Вкажіть, до якого типу реакцій належить реакція між металом і сіллю

варіанти відповідей

обміну

сполучення

заміщення

розкладу

Запитання 8

Вкажіть формулу солі, при взаємодії якої із сульфатною кислотою виділяється СО2

варіанти відповідей

NaNO3

Na2SO3

Na2SO4

Na2CO3

Запитання 9

Вкажіть нерозчинну сполуку, яка утворюється у результаті взаємодії натрій сульфату з Ва(ОН)2

варіанти відповідей

BaSO4

NaOH

BaS

BaSO3

Запитання 10

Які речовини утворюються при взаємодії Ва(ОН)2+ К2SO4=?+?

варіанти відповідей

BaSO4+KOH

BaS+KOH

2KOH+BaSO4

H2O+BaSO3

Запитання 11

Укажіть метали , які взаємодіють із сульфатною кислотою (скористайтесь рядом активності металів):

варіанти відповідей

ртуть

мідь

кальцій

цинк

залізо

срібло

Запитання 12

Реакція нейтралізації - це взаємодія...

варіанти відповідей

солі з кислотою

основного оксиду з кислотним оксидом

  

основи з кислотою

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест