Узагальнення з теми "Оксигеновмісні і нітрогеновмісні органічні речовини"

Додано: 21 квітня 2020
Предмет: Хімія, 9 клас
Тест виконано: 54 рази
25 запитань
Запитання 1

Амінокислоти - це органічні кислоти, у складі молекул яких є одна чи кілька аміногруп - NH2.

варіанти відповідей

Так

Ні

Запитання 2

Назва кислоти, яка є першим та найпростішим представником амінокислот:

варіанти відповідей

валін

аланін

Запитання 3

Білки - це природні полімери, утворені а-амінокислотами.

варіанти відповідей

Так

Ні

Запитання 4

До чого призводить гідроліз?

варіанти відповідей

До часткової втрати всіх його структур

До повної втрати всіх його структур

Запитання 5

У клітинах організмів відбувається гідроліз білків за участі каталізаторів.

варіанти відповідей

Так

Ні

Запитання 6

Агрегатний стан рідкіх жирів пояснюється наявністю:

варіанти відповідей

нижчих насичених карбонових кислот

вищих насичених карбонових кислот

нижчих ненасичених карбонових кислот

вищих ненасичених карбонових кислот

залишків гліцерину

Запитання 7

Виберіть хімічні властивості, які характерні для жирів:


варіанти відповідей

омилення

 гідрування

  реакція "срібного дзеркала"

 окиснення

Запитання 8

Продуктами реакції гідролізу жирів є:

1. алкени; 2. кислоти; 3. алкани; 4. спирт; 5. альдегід 

варіанти відповідей

2, 3

  1, 5

2, 4

3, 5

Запитання 9

Яка хімічна формула речовини Х у схемі: жир + NaOH → мило + Х


варіанти відповідей

 С2Н4О2

 С3Н8О3

С2Н5ОН

С6Н5ОН

Запитання 10

Укажіть формулу кислоти, яка не може брати участь в утворенні жирів:

варіанти відповідей

С15Н31СООН

СН3 СООН

С17Н35СООН

С17Н33СООН

Запитання 11

Вкажіть загальну формулу жирів:

варіанти відповідей
Запитання 12

Укажіть суму коефіцієнтів продуктів реакції горіння тристеарину:

варіанти відповідей

114; 

389;

224;

165.

Запитання 13

Укажіть фізичні властивості жирів:

1. легші за воду; 2. важчі за воду; 3. не розчиняються у воді; 4. не розчиняються в полярних розчинниках; 5. тверді за нормальних умов.

варіанти відповідей

3, 5

1, 5

2, 4

1, 3

Запитання 14

Укажіть речовини, необхіжні для утворення жирів:

1. етанол; 2. гліцерол; 3. нижчі карбонові кислоти; 4. вуглеводні; 5. вищі карбонові кислоти.

варіанти відповідей

2, 5

1, 4

3, 5

1, 2

Запитання 15

Обчисліть масову частку (%) Карбона в триолеїну.

варіанти відповідей

10,8%

11,8%

12,4%

77,4%

Запитання 16

Складіть молекулярну формулу тристеарину. Обчисліть і вкажіть масу (г) даного жиру кількістю речовини 2 моль.

варіанти відповідей

1708 г

C18H36O2

568 г

(C17H35COO)3C3H5

Запитання 17

Як називається жир, формула якого записана?


СН2–ОСОС15Н31           

 |

СН–ОСОС15Н31           

 |

СН2ОСОС15Н31       

варіанти відповідей

трипальмітин

тристеарин

триолеїн

трилінолеат

Запитання 18

В чому полягає мийна дія мила

варіанти відповідей

здатності очищати поверхні твердих тіл.

здатності руйнувати оболонку бактерій.

наявності полярної і неполярної частинок, що утворюють звязок молекул забрудника з водою.

наявності речовин, які окислюють та знебарвлюють молекули забрудника.

Запитання 19

Мило містить 72% вищих жирних кислот. Обчисліть масу вищих жирних кислот, якщо маса мила 200г.

варіанти відповідей

72

100

144

36

Запитання 20

Укажіть речовини, необхідні для утворення мила (твердого,або рідкого):

варіанти відповідей

натрій гідроксид, стеаринова кислота

натрій гідроксид, пальмітинова кислота

калій гідроксид, стеаринова кислота

натрій гідроксид, олеїнова кислота

натрій хлорид, стеаринова кислота

натрій нітрат і олеїнова кислота

Запитання 21

Що спільного у олеїнової, пальмітинової та стеаринової кислот.

варіанти відповідей

входять до складу жирів

тверді за звичайних умов

без запаху

не розчинні у воді

густина

температура плавлення

Запитання 22

Чим відрізняється олеїнова кислота від стеаринової кислоти.

варіанти відповідей

наявністю подвійного звязку

агрегатним станом

кількістю атомів Гідрогену

кількістю атомів Карбону

кількістю атомів Оксигену

Запитання 23

Олеїнова кислота:

варіанти відповідей

С17Н33СООН

С17Н35СООН

С17Н36СООН

С15Н35СООН

Запитання 24

Стеаринова кислота:

варіанти відповідей

С17Н33СООН

С15Н31СООН

С17Н36СООН

С17Н35СООН

Запитання 25

Вищі карбонові кислоти це кислоти які

варіанти відповідей

містять атоми Карбону, Гідрогену, Оксигену, Нітрогену.

Можуть містити 10 і більше атомів Гідрогену.

Можуть містити 10 і більше атомів Карбону.

Можуть містити 15 і більше атомів Карбону.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест