Оптика, 11 клас

Додано: 2 квітня 2022
Предмет: Фізика, 11 клас
Тест виконано: 16 разів
8 запитань
Запитання 1

Спостерігати різнокольорову смужку на екрані поза призмою можна під час проходження вузького світлового пучка через трикутну призму. Яке явище відбулося?

варіанти відповідей

Дифракції світла

Інтерференції світла

Дисперсії світла

Поглинання світла

Запитання 2


Кут падіння світла дорівнює 60°, а кут заломлення – 30°.

Визначте абсолютний показник заломлення середовища

варіанти відповідей

1,73

1,33

1,4

2,5

Запитання 3

Інтерферувати можуть які світлові хвилі?

варіанти відповідей

Однакової частоти та амплітуди

Однакової частоти та постійної різниці фаз

Однакової частоти

Однакового кольору

Запитання 4

Гіпотеза Планка - це

варіанти відповідей

Атоми випромінюють електромагнітну енергію (світло) окремими порціями – квантами, а не безперервно. Енергія кожної порції обернено пропорційна частоті випромінювання.

Світлові хвилі, що падають на будь-яке тіло, передаючи йому свій імпульс, мають чинити на нього тиск

Атоми випромінюють електромагнітну енергію (світло) окремими порціями – квантами, а не безперервно. Енергія кожної порції прямо пропорційна частоті випромінювання.

Такої гіпотези не існує

Запитання 5

Заряд фотона = ?

варіанти відповідей

0 Кл

1,6*10-19 Кл

-1,6*10-19 Кл

9,1*10-31 Кл

Запитання 6

Виберіть рівняння Ейнштейна для зовнішнього фотоефекту

варіанти відповідей

= Aвих - Екmax

Eф= Aвих - Екmax

= Aвих + Екmax

hν= hc/λ

Запитання 7

Визначте оптичну силу лінзи, якщо відстань від предмета до розсіювальної лінзи 100 см, а від лінзи до зображення 50 см

варіанти відповідей

- 3 дптр

- 1 дптр

2 дптр

1,5 дптр

Запитання 8

Лінзи окулярів мають оптичну силу +5 дптр. Які вади зору виправляють ці окуляри? Яка фокусна відстань цих лінз?

варіанти відповідей

розсіювальна лінза, далекозорість, 20 см

розсіювальна лінза, короткозорість, 0,2 м

збиральна лінза, короткозорість, 0,2 м

збиральна лінза, далекозорість, 20 см

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест