29 вересня о 18:00Вебінар: Крок уперед чи стоїмо на місці: реалії роботи вчителя початкової школи

Орфографія. Підсумковий тест

Додано: 16 травня
Предмет: Українська мова, 8 клас
Тест виконано: 420 разів
24 запитання
Запитання 1

У якому рядку всі слова пишуться зі знаком м'якшення?

варіанти відповідей

Н..ютон, п..юре, кап..юшон, близ..ко;

т..мяний, різ..бяр, радіст.., с..міх, корис..тю;

снит..ся, косит..ся, лял..ці, виховател..ці, дівчинон..ці.

Запитання 2

 У якому рядку всі слова слід писати з апострофом?варіанти відповідей

П..єдестал, миш..як, верхів..я, дзв..якнути, п..юре;

рутв..яний, В..ячеслав, Монтеск..є, торф..яний;

голуб..я, подвір..я, бур..ян, довір..я, інтер..єр

Запитання 3

Позначте рядок, у якому в усіх словах на місці крапок пишеть­ся літера і:

варіанти відповідей

реч..татив, Мекс..ка, сем..нар, абор..ген;

соц..ологія, Д..дро, конст..туція, г..пербола;

рад..ус, тр..умф, пр..оритет, в..зит

Запитання 4

 У якому рядку на місці пропущеної літери слід написати и?

варіанти відповідей

З..гзаг, с..лует, ц..клон, к..лограм, д..алог;

д..зель, к..ргиз, ж..лет, ж..раф, т..тан;

в..траж, к..парис, ф..ніш, б..лет, Ч..каго.

Запитання 5

Префікс с- мають усі слова в рядку:

варіанти відповідей

..питати, ..шити, ..фотографувати;

..чесати, ..гуртувати, ..бігати;

..пекти, ..трусити, ..кривдити;

..танцювати, ..чистити, ..тримати.

Запитання 6

З подвоєними літерами пишемо всі слова в рядку:

варіанти відповідей

зран..я, безсмерт..я, пісен..ий;

блажен..ий, швидкоплин..ий, осін..ій;

склян..ий, юн..ат, без..убий;

спросон..я, лист..я, кам’ян..ий.

Запитання 7

Префікс при- слід писати в усіх словах у рядку:

варіанти відповідей

пр..пишний, пр..йти, пр..йменник;

пр..єднання, пр..сісти, пр..мусити;

пр..чепити, пр..багатий, пр..лягти;

пр..їхати, пр..міський, пр..добрий.

Запитання 8

М′який знак пишеться в усіх словах рядка

варіанти відповідей

Брин..чати, дозвол..те, боягуз..кий, оган..бити

Кіл..цевий, касун..чик, монгол..ський, візуал..ний

Павіл..йон, по-братерс..ки, на стежин..ці ,зат..марити

Кіл..кість, пот..мянілий, нен..чин, сяд..мо

Запитання 9

Позначте рядок , у якому всі слова пишуться з апострофом

варіанти відповідей

В..ячеслав, кар..єра, пів..ящика, медв..яний

Верб..я, міжгір..я, дзв..якнути, без..ядерний

Зв..ялити, кур..йозний, між..ярусний, круп..яний

Двох..ярусний, пів..яру, об..єкт, під..їжджати

Запитання 10

 Апостроф треба писати в усіх словах рядка

варіанти відповідей

В..ячеслав, Св..ятослав, Валер..ян ,арф..яр

бур..янець, без..язикий, об..ємний, трав..яний

в..йокати, Лук..янівка, напівм..який, багр..яний

Р..єпін, прем..єр, солом..яний, матір..ю

Запитання 11

М’який знак на місці пропуску треба писати в усіх словах рядка


варіанти відповідей

відчуваєт..ся, черешен..ці, Хар..ків, сяд..те

на таріл..ці, хорол..ський, урал..ський,

трипіл..ський, турец..кий, хатин..ці, козац..кий

рибон..ці, Гор..кий, урал..ський, зозул..ці

Запитання 12

З великої літери усі слова треба писати у власній назві:

варіанти відповідей

Б(б)удинок А(а)ктора

Н(н)овий Р(р)ік

А(а)ндріївський У(у)звіз

В(в)ерховна Р(р)ада

Запитання 13

Букву е треба писати в усіх словах рядка:

варіанти відповідей

пер..йти, гр...чаний, кр..латий, довж..лезний

вел..тень, б..региня, цуц..ня, д..ректор

ч..рствий, в..рещати, пер..мога, бер..зень

мер..хтіти, тр..вожний, р..монтний, заб..ру

Запитання 14

Букву и треба писати в усіх словах рядка:

варіанти відповідей

сл..вовий, гр..міти, стол..к, мам..н

див..ться, пиш..ться, добр..во, гл..бина

хр..зантема, зар..во, муз..ка, пал..чка

бр..ніти, п..ріг, вул..чка, д..шевий

Запитання 15

Подвоєні літери треба писати в усіх словах рядка:

варіанти відповідей

гіл(л/лл)я, зустрі(ч/чч)ю, орли(н/нн)ий

рі(л/лл)я, підні(ж/жж)я, камі(н/нн)я

ві(д/дд)ати, силе(н/нн)ий, глиня(н/нн)ий

ку(т/тт)я, сувере(н/нн)ий, узбере(ж/жж)я

Запитання 16

М’який знак на місці пропуску треба писати в усіх словах рядка:

варіанти відповідей

мален..кий, с..омга, піс..ня

годит..ся, праз..кий, лял..чин

сторонон..ка, сяд..те, шіст..десят

війс..ковий, вишен..ці, рибал..ці

Запитання 17

Апостроф треба писати в усіх словах рядка:

варіанти відповідей

м..ясний, р..яска, сузір..я

арф..яр, узгір..я, Лук..янчук

кар..єра, подвір..я, тр..юк

кур..ятина, п..ять, солов..їний

Запитання 18

Літеру и треба писати на місці крапок у всіх словах рядка

варіанти відповідей

пр..мерзнути, пр..йти, пр..гарний

пр..кидатися, пр..йшов, пр..вітний

пр..гнічений, пр..славний,пр..писати

пр..мудрий, пр..бічник, пр..бутки

Запитання 19

Подвоєння не відбувається в усіх словах рядка:

варіанти відповідей

ак..орд, Ніц..а, барок..о

 інтел..ект, беладон..а, діаграм..а

ел..егія, буд..изм, Мек..а

віл..а, дис..идент, трол..ейбус

Запитання 20

Орфографічну помилку допущено в рядку:

варіанти відповідей

ксьондз, дебют, портьє

люкс, нюанс, коньяк

 О’Хара, об’єкт, мад'яр

ад’ютант, альянс, кон’юктура

Запитання 21

Літеру С на місці пропуску треба писати в усіх словах рядка

варіанти відповідей

..коротити, ..мазати, ..економити, ..хитрити

..чепити, …садити, ..коротити, ..хотіти

..хопити, ..тверджувати, ..фальшивити, ..хил

Запитання 22

Помилки у правописі слів з апострофом (і без нього) допущено в рядку

варіанти відповідей

п′ятниця, м′ятний, духмяний

без′язикий, сім′я, арф′яр

грюкати, Зоряна, бруквяний

п′ятеро, моркв'яний, різдв′яний

Запитання 23

М’який знак на місці пропуску НЕ треба писати в усіх словах рядка

варіанти відповідей

лял..чин, кін..чик, щас..тя

совіс..тю, близ..ко, американ..ський

ковз..кий, камін..чик, сер..йозний

познач..мо, кин..мо, ріж..мо

л..лється, секретар.., пол..ський

Запитання 24

Правил уживання великої літери дотримано в рядку

варіанти відповідей

Міністерство оборони України, Президент України

Декларація прав людини, орден "Княгині Ольги"

Православна церква України, вербна неділя

Конституційний суд України, День Шахтаря

Голова Верховної Ради України, епоха Бароко

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест