Органічні сполуки. Метан та його гомологи

Додано: 28 січня 2021
Предмет: Хімія, 9 клас
12 запитань
Запитання 1

Вкажіть елемент, який ОБОВ"ЯЗКОВО має входити до складу органічних речовин

варіанти відповідей

Карбон

Оксиген

Нітроген

Фосфор

Запитання 2

Вкажіть зв"язки, яких НЕ існує між атомами Карбону в органічних сполуках

варіанти відповідей

одинарні

подвійні

четвертинні

потрійні

Запитання 3

Проаналізуйте твердження. Які з них є правильними?

І. Атоми Карбону можуть з'єднуватись у ланцюжки різної форми і розміру

ІІ. В органічних речовинах Карбон виявляє валентність ІІ

варіанти відповідей

Правильне лише І твердження

Правильне лише ІІ твердження

обидва твердження правильні

обидва твердження неправильні

Запитання 4

Вкажіть, яка з наведених ознак характерна для органічних речовин

варіанти відповідей

як правило, тугоплавкі

більшість є водорозчинними

є переважно молекулярними

є переважно йонними

Запитання 5

Вкажіть елементи-органогени

варіанти відповідей

Н

Na

Si

C

O

Запитання 6

Вкажіть формули органічних речовин

варіанти відповідей

CaCO3

C7H16

C3H8

CO

CH3OH

H2

Запитання 7

Вкажіть будову метану

варіанти відповідей

тетраедрична

циліндрична

плоска

лінійна

Запитання 8

Вкажіть кількість ковалентних зв"язків у молекулі метану

варіанти відповідей

6

4

7

5

8

Запитання 9

Проаналізуйте твердження. Які з них є ПРАВИЛЬНИМИ?

І. Метан-газ без запаху, легший за повітря

ІІ. Метан і етан-гази за стандартних умов

варіанти відповідей

правильне лише ІІ

правильне лише І

обидва твердження правильні

обидва твердження неправильні

Запитання 10

Вкажіть тип реакцій, характерний для алканів

варіанти відповідей

заміщення

обміну

приєднання

сполучення

Запитання 11

Вкажіть назву сполуки, формула якої С6Н14

варіанти відповідей

октан

гептан

гексан

бутан

Запитання 12

Вкажіть формулу насиченого вуглеводню, що має 14 атомів Карбону

варіанти відповідей

С14Н28

С14Н26

С14Н24

С14Н30

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест