Основи

Додано: 14 квітня 2020
Предмет: Хімія, 8 клас
Тест виконано: 234 рази
12 запитань
Запитання 1

Вкажіть групу речовин, які містять тільки луги

варіанти відповідей

Ca(OH)2 , KOH , Pb(OH)2

NaOH, Mg(OH)2 , Cu(OH)2

Fe(OH)3 , KOH , Ca(OH)2

LiOH , NaOH , Ca(OH)2

Запитання 2

Вкажіть формули оксидів, яким відповідають основи натрій гідроксид та ферум (ІІІ) гідроксид

варіанти відповідей

Na2O , FeO

Na2O , Fe2O3

Na2O2 , Fe2O3

FeO , Na2O2

Запитання 3

Вкажіть хімічну властивість купрум (ІІ) гідроксиду, яка не властива натрій гідроксиду

варіанти відповідей

розкладається під час нагрівання

взаємодіє з кислотами

взаємодіє з солями

взаємодіє з металами

Запитання 4

Вкажіть групу речовин, які реагують з натрій гідроксидом

варіанти відповідей

HNO3 , ZnO , SO3

MgO , CO2 , H2SO4

CuSO4 , HCl , P2O5

HBr , Ca(OH)2 , FeCl2

Запитання 5

Вкажіть групу солей, в якій всі речовини реагують з натрій гідроксидом

варіанти відповідей

CuCl2 , Mg(NO3)2 , ZnSO4

Na2SO4 , FeCl2 , FeCl3

FeCl2 , K2SO4 , CaCO3

CuBr2 , ZnCO3 , Na3PO4

Запитання 6

Визначте речовини Х та Х1 у схемі перетворення

CuCl2 + X → Cu(OH)2 + X1

варіанти відповідей

KOH , KCl

Zn(OH)2 , ZnCl2

H2O , HCl

Pb(OH)2 , PbCl2

Запитання 7

Закінчити рівняння реакцій. Вказати суму усіх коефіцієнтів у них:

а) NaOH + N2O5 = ;

б) Fe(OH)3 + H2SO4 = .

варіанти відповідей

19

12

10

21

Запитання 8

Нерозчинні основи розкладаються при нагріванні на

варіанти відповідей

сіль та воду

кислоту та воду

оксид та воду

сіль та водень

Запитання 9


При взаємодії натрій гідроксиду з сульфур (IV) оксидом утворюється

варіанти відповідей

Na2SO4 + Н2О

Na2SO3 + Н2О

Na2S + Н2О

Na2O + Н2О

Запитання 10

Укажіть формули нерозчинних основ:

варіанти відповідей

Cu(OH)₂

Li OH

Fe(OH)₂

Ba(OH)₂

Запитання 11

Виберіть речовини з якими будуть реагувати основи

варіанти відповідей

вода

гідроксиди

кислоти

основні оксиди

кислотні оксиди

метали

Запитання 12

Вкажіть основу, яка під час нагрівання не розкладається

варіанти відповідей

Сu(ОН)2

КОН

Zn(OH)2

Ве(ОН)2

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест