Зберігаємо спокій. Віримо в ЗСУ. Разом до перемоги! 🇺🇦

Основи

Додано: 15 квітня 2019
Предмет: Хімія, 8 клас
Тест виконано: 1010 разів
17 запитань
Запитання 1

Вибери ряд із формулами лугів:

варіанти відповідей

NaOH, Ca(OH)2, Cu(OH)2, KOH

NaOH, Sr(OH)2, Ba(OH)2, NH4OH

Ca(OH)2, Cu(OH)2, Zn(OH)2, Ba(OH)2

Fe(OH)3, Al(OH)3, Cr(OH)3, NH4OH

Запитання 2

Яке забарвлення має фенолфталеїн у лужному середовищі:

варіанти відповідей

червоне  

малинове

жовте

безбарвний

Запитання 3

Яка хімічна властивість не характерна для лугів:

варіанти відповідей

взаємодія з кислотними оксидами   

термічний розклад

взаємодія з кислотами  

взаємодія з солями

Запитання 4

Яка з реакцій є реакцією нейтралізації:

варіанти відповідей

2NaOH+CO2=Na2CO3+H2O

CaO+2HCl=CaCl2+H2O

Ba(OH)2+2HCl=BaCl2+2H2O

AgNO3+KCl=AgCl+KNO3

Запитання 5

Яка з формул є зайвою в ряду: NH4OH, Ca(OH)2, NaOH, Sr(OH)2, Cu(OH)2

варіанти відповідей

NH4OH

Ca(OH)2

NaOH

Cu(OH)2

Запитання 6

З якими речовинами взаємодіють луги:

варіанти відповідей

SO2, CaO, HCl, K2SO4

SO3, ZnO, H2SO4, CuCl2

ZnO, HNO3, FeSO4, K2O

NH4Cl, BaO, CO2, H3PO4

Запитання 7

З якими із наведених речовин може взаємодіяти натрій гідроксид :

варіанти відповідей

сульфур (VІ) оксид

магній карбонат

сульфатна кислота

алюміній гідроксид

Запитання 8

Яка з реакцій є характерною лише для нерозчинних основ:

варіанти відповідей

взаємодія з кислотними оксидами

взаємодія з розчинними солями

взаємодія з кислотами

реакція термічного розкладу

Запитання 9

Яка маса осаду утвориться при пропусканні за н.у. 2,24л вуглекислого газу крізь вапняну воду:

варіанти відповідей

2,5 г  

10 г

5 г 

16 г

Запитання 10

  Позначте суму коефіцієнтів у рівнянні реакції, схема якого Fe(OH)2 + НС1 = FeCl2 + Н2О:

варіанти відповідей

4

5

6

9

Запитання 11

 Позначте які із поданих речовин реагують з калій гідроксидом :

варіанти відповідей

KNО3

CaO

Н2О

CuSО4

Запитання 12

 Вкажіть формули нерозчинних основ:

варіанти відповідей

NaOH

Cu(ОН)2

Fe(OH)2

А1(ОН)3 .

Запитання 13

Позначте ознаку взаємодії алюміній хлориду з лугом у розчині:

варіанти відповідей

безбарвний газ

бурий розчин

білий осад;

сіро-зеленкуватий осад.

Запитання 14

Речовина Y у генетичному ланцюгу:

ВаВаОY ВаС12Ва3(Р04)2.

варіанти відповідей

Ва

ВаS

Ba(OH)2

Ba(NO3)3

Запитання 15

Позначте формулу сполуки, яка при взаємодії з водою утворює луг:

варіанти відповідей

СО2

А12О3

3

К2О.

Запитання 16

 Під час термічного розкладу ферум(ІІІ) гідроксиду крім води утворюється :

варіанти відповідей

ферум(ІІ) гідроксид

ферум(ІІ) оксид

суміш двох оксидів

ферум(ІІІ) оксид

Запитання 17

 Фізичні властивості основ зумовлені хімічним зв'язком :

варіанти відповідей

йонним

ковалентним неполярним

ковалентним полярним

металевим

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест