Основи

Додано: 5 квітня
Предмет: Хімія, 8 клас
Тест виконано: 165 разів
30 запитань
Запитання 1

Загальна формула основ

варіанти відповідей

MexКИСЛОТНИЙ ЗАЛИШОКy

Mex(OH)y

Нx(OH)y

Запитання 2

Оберіть ряд основ тільки розчинних у воді

варіанти відповідей

 KOH, Cu(OH)2 ,Cr(OH)3

Ba(OH)2 , Al(OH)3 , Ni(OH)2

NaOH, Ba(OH)2, KOH

Запитання 3

Оберіть правильні НАЗВИ основ

варіанти відповідей

NaOH- натрій (l) гідроксид

NaOH- натрій гідроксид

Cu(OH)2- купрум гідроксид

Cu(OH)2- купрум (ll) гідроксид

Ba(OH)2- барій (ll) гідроксид

Ba(OH)2- барій гідроксид

Fe(OH)3 - ферум (III) гідроксид

Fe(OH)2 - ферум гідроксид

Запитання 4

Колір індикатора фенолфталеїну в лужному середовищі

варіанти відповідей

синій

малиновий

жовтий

помаранчевий

Запитання 5

Запишіть рівняння добування кальцій гідроксиду з води та відповідного оксиду, урівняйте. Яка сума коефіціентів рівняння?

варіанти відповідей

3

4

5

6

Запитання 6

Нерозчинні основи у воді добувають шляхом взаємодії

варіанти відповідей

розчинна сіль + луг

сіль + кислота

розчинна сіль + оксид

Запитання 7

Реакція нейтралізації - це взаємодія...

варіанти відповідей

солі з кислотою

основного оксиду з кислотним оксидом

  

основи з кислотою

Запитання 8

Укажіть, що називають основами:

варіанти відповідей

складні речовини, що складаються з двох елементів, один із яких Оксиген

складні речовини, що складаються з атомів Гідрогену й кислотного залишку

складні речовини, що складаються з йонів металів та однієї чи кількох гідроксогруп

складні речовини, що складаються з йонів металів і кислотних залишків

Запитання 9

Укажіть ряд формул нерозчинних у воді основ:

варіанти відповідей

Ba(OH)2, NaOH, KOH, Ca(OH)2

Fe(OH)2, Cu(OH)2, Al(OH)3

CaO, CuO, FeO, CrO, BaO

CrO, BaO, Cu(OH)2, Al(OH)3

Запитання 10

Вкажіть суму коефіцієнтів у реакції Mg(OH)2 + HNO3 →

варіанти відповідей

12

4

6

8

Запитання 11

Яка з перелічених сполук здатна розкладатись під час прожарювання:

варіанти відповідей

КOH

NaOH

Zn(OH)2

Ba(OH)2

Запитання 12

Позначте класи речовин, з якими реагують луги

варіанти відповідей

кислотні оксиди

основні оксиди

основи

кислоти

солі

Запитання 13

Укажіть сполуку, що утвориться під час взаємодії ВаO з водою:

варіанти відповідей

 Ва(ОН)2

ВаОН

H2BaO2

H2BaO3

Запитання 14

Укажіть сполуки, які утворяться під час взаємодії NaOH з SO3:

варіанти відповідей

Na2SO4 і H2O

Na2SO4

Na2SO3 і H2O

Na2SO3

Запитання 15

Укажіть реакцію розкладу нерозчинних основ під час нагрівання


варіанти відповідей

Cu(OН)2 + 2HCl → CuCl2 + 2H2O

2NaNO3 → 2NaNO2 + O2

Cu(ОН)2 → CuO + Н2О

Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2

Запитання 16

Укажіть суму коефіцієнтів у реакції Al(OH)3 + HNO3

варіанти відповідей

7

8

9

10

Запитання 17

Укажіть продукти реакції взаємодії калій гідроксиду з фосфор (V) оксидом

варіанти відповідей

К33

Р2О3

К34

Н2О

Запитання 18

Яка з названих речовин реагує з лугами?

варіанти відповідей

калій гідроксид

карбон (ІV) оксид

кальцій оксид

Запитання 19

Як змінюють забарвлення метилоранжу луги?

варіанти відповідей

жовтий

малиновий

синій

Запитання 20

При яких умовах луги можуть реагувати з солями

варіанти відповідей

Якщо реагенти нерозчинні

Якщо продукти реакції нерозчинні

Якщо реагенти розчинні

Якщо утворюється нерозчинна основа

Запитання 21

Вкажіть колір лакмусу в розчині барій гідроксиду

варіанти відповідей

жовтий

фіолетовий

синій

малиновий

Запитання 22

Вкажіть хімічні властивості, що характерні розчинним основам

варіанти відповідей

взаємодія з нерозчинними солями

взаємодія з кислотами

взаємодія з індикаторами

розклад при нагріванні

взаємодія з основними оксидами

Запитання 23

Вкажіть групу речовин, де всі речовини реагують з калій гідроксидом

варіанти відповідей

Р2O5, Ва(OН)2, H2SO3

2, HNO3, ZnCl2

ВаО, HCl, BaСO3

Na2СO3, HNO3, Al2O3

Запитання 24

У якому ряді сполук розміщені лише гідроксиди:

варіанти відповідей

Cu(OH)2, K2О, Р2О5

Cu(OH)2, KOH, Ba(OH)2

Al(OH)3, CaO, Ba(NO3)2

CuO, H2SiO3, CO2

Запитання 25

Валентність гідроксогрупи OH

варіанти відповідей

один

два

три

Запитання 26

Укажіть формулу гідроксидів металічних елементів, валентність яких ІІ

варіанти відповідей

Zn(OH)2

Be(OH)2

Fe(OH)3

Al(OH)3

Запитання 27

Вкажіть продукти реакції для даної реакції Al2(SO4)3 + NaOH =

варіанти відповідей

Na2SO4

Al(OH)3

Na2SO3

H2O

Запитання 28

Вкажіть, що утворюється під час взаємодії лугів з кислотними оксидами


варіанти відповідей

сіль

сіль і вода

кислота

кислота і вода

Запитання 29

Визнач кількість речовини магній гідроксиду, масою 406 г.

варіанти відповідей

7 моль

3,5 моль

14 моль

21 моль

Запитання 30

Виберіть основи

варіанти відповідей

КCl

KOH

Mg(OH)2

H2O

 SO3

H3PO4

Ca(OH)2

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест