Основи, їх склад, назви, класифікація.

Додано: 18 березня 2020
Предмет: Хімія, 8 клас
Тест виконано: 8 разів
11 запитань
Запитання 1

Оберіть правильне закінчення речення: "Гідроксиди - це сполуки, що містять катіони металу та ...."

варіанти відповідей

аніони кислотних залишків

аніони гідроксильних груп

аніони Оксигену

катіони гідроксильних груп

Запитання 2

Неправильно складено назву основи:

варіанти відповідей

NaOH - натрій гідроксид

Fe(OH)2 - ферум (ІІІ) гідроксид

Cu(OH)2 - купрум (ІІ) гідроксид

CsOH - цезій гідроксид

Запитання 3

Укажіть валентність гідроксильної групи:

варіанти відповідей

I

II

III

IV

Запитання 4

Укажіть рядок, що містить лише формули гідроксидів:

варіанти відповідей

Al(OH)3, NaOH, Fe2O3, Ca(OH)2

NaOH, P2O5, Fe(OH)3, Cu(OH)2

Fe(OH)3, Cu(OH)2, NaOH, Zn(OH)2

Cr(OH)3, Zn(OH)2, Cr2O3, ZnO

Запитання 5

Укажіть рядок, що містить лише формули нерозчинних основ:

варіанти відповідей

Al(OH)3, NaOH, Fe2O3, Ca(OH)2

NaOH, P2O5, Fe(OH)3, Cu(OH)2

Fe(OH)3, Cu(OH)2, Cr(OH)3, Zn(OH)2

Cr(OH)3, Zn(OH)2, Cr2O3, ZnO

Запитання 6

Укажіть рядок, що містить лише формули лугів:

варіанти відповідей

LiOH, КОН, Ba(OH)2, NaOH

NaOH, P2O5, Fe(OH)3, Cu(OH)2

Fe(OH)3, Cu(OH)2, Cr(OH)3, Zn(OH)2

Cr(OH)3, Zn(OH)2, Cr2O3, ZnO

Запитання 7

Установіть неправильну відповідність між назвами гідроксидів та формулами оксидів

варіанти відповідей

Ферум (ІІ) гідроксид → Fe2O3

ферум (ІІІ) гідроксид → Fe2O3

Купрум (І) гідроксид → Cu2O

Купрум (ІІ) гідроксид → CuO

Запитання 8

Гідроксиди мають будову:

варіанти відповідей

Молекулярну

Атомну

Йонну

Хаотичну

Запитання 9

Укажіть правильне твердження щодо властивостей основ:

варіанти відповідей

Усі основи мають молекулярну будову

Усі основи гарно розчиняються у воді

Більшість основ - білі кристалічні речовини

Усі основи нерозчинні у воді

Запитання 10

Укажіть валентність лужних елементів у гідроксидах

варіанти відповідей

I

V

III

IV

Запитання 11

Масова частка Оксигену у натрій гідроксиді дорівнює (%):

варіанти відповідей

20

25

30

40

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест