11 травня о 19:00Вебінар: Трудові відносини в закладі освіти: права, обов’язки та соціальні гарантії

Основи. Хімічні властивості основ.

Додано: 15 квітня 2020
Предмет: Хімія, 8 клас
11 запитань
Запитання 1

Вкажіть групу речовин, які містять тільки луги

варіанти відповідей

Ba(OH)2 , KOH , Zn(OH)2

NaOH, Mg(OH)2 , Cu(OH)2

Fe(OH)3 , KOH , Ca(OH)2

LiOH , CsOH , Ca(OH)2

Запитання 2

Вкажіть формули оксидів, яким відповідають основи натрій гідроксид та ферум (ІІІ) гідроксид

варіанти відповідей

Na2O , FeO

Na2O , Fe2O3

Na2O2 , Fe2O3

FeO , Na2O2

Запитання 3

Вкажіть формули оксидів, які при взаємодії з водою утворюють основи

варіанти відповідей

CaO

CuO

Cs2O

Na2O

Cr2O3

Запитання 4

Вкажіть основи, які при нагріванні не розкладаються

варіанти відповідей

Cu(OH)2

KOH

LiOH

Al(OH)3

Zn(OH)2

Ba(OH)2

Запитання 5

Вкажіть колір, у який забарвлюється фенолфталеїн у розчині їдкого натру(натрій гідроксиду)

варіанти відповідей

малиновий

рожевий

жовтий

фіолетовий

Запитання 6

Вкажіть іншу назву реакції обміну основи з кислотою

варіанти відповідей

окиснення

заміщення

нейтралізації

сполучення

Запитання 7

Вкажіть групу речовин, які реагують з натрій гідроксидом

варіанти відповідей

HNO3 , ZnO , SO3

MgO , CO2 , H2SO4

H2SO4 , CO2 , FeBr3

CuSO4 , HCl , P2O5

HBr , Ca(OH)2 , FeCl2

CO2 , MgO , H2SO4

Запитання 8

Вкажіть групу солей, які реагують з натрій гідроксидом

варіанти відповідей

CuCl2 , Al(NO3)3 , ZnSO4

CuSO4 , FeCl2 , FeCl3

FeCl2 , K2SO4 , CaCO3

CuBr2 , ZnCO3 , Na3PO4

Запитання 9

Визначте речовини Х та Х1 у схемі перетворення

CuCl2 + X = Cu(OH)2 + X1

варіанти відповідей

KOH , KCl

Zn(OH)2 , ZnCl2

H2O , HCl

Ba(OH)2 , BaCl2

Запитання 10

Закінчити рівняння реакцій. Вказати суму усіх коефіцієнтів у них:

а) NaOH + N2O5 = ;

б) Fe(OH)3 + H2SO4 = .

варіанти відповідей

18

12

10

21

Запитання 11

Натрій гідроксид кількістю речовини 0,9 моль повністю прореагував з хром (ІІІ) хлоридом. Яка маса осаду, що утворився?

варіанти відповідей

30,9 г

10,3 г

20,6 г

103 г

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест